Jste zde

čas

Která pyramida byla poslední a proč?

Na jižním okraji staroegyptského pohřebiště v Abydu na západním břehu Nilu objevil v roce 1899 archeolog William Flinders Petrie hromadu sutě, v níž zkušeným okem odborníka rozpoznal zbytky pyramidy. O tři roky později nález datoval do období vlády Ahmose I. (asi 1539-1514 př. n.1.), prvního faraona 18. dynastie.

Sluneční hodiny

Složitější organizace života ve městech a zejména v armádách si vynucuje přesnější dělení dne. Ve starší době se mluví o různých “hlídkách” , “hodiny” se poprvé objevují v Egyptě, je jich 12 denních a 12 nočních a slouží k popisu okamžité polohy Slunce. Rozdíly v délce letního a zimního dne, které v Egyptě nejsou tak výrazné, bylo možné zanedbat.

Kacířské eseje o filosofii dějin

Autor: 
Jan Patočka
Vydavatel: 
Academia - nakladatelství Československé akademie věd
ISBN: 
80-200-0263-4
Rok vydání: 
1990
Město vydání: 
Praha
Pořadí vydání: 
1.

Testy vědomostí

Autor: 
Vladimir Mužić
Překlad: 
Ze srbochorvatského originálu Testovi znanja přeložil Vladimír Togner
Vydavatel: 
Státní pedagogické nakladatelství n.p.
ISBN: 
14-364-71
Rok vydání: 
Prah
Město vydání: 
1971
Pořadí vydání: 
1.

Jdu po poledníku

Autor: 
N.N. Michajlov
Překlad: 
Vojtěch Gaja
Vydavatel: 
Svět sovětů
ISBN: 
56/VII-13
Rok vydání: 
1959
Město vydání: 
Moskva
Pořadí vydání: 
1. vydání originálu: 1958

Byl jsem posledním císařem čínským

Autor: 
Asin Gioro Pchu-i
Překlad: 
Z čínského originálu Wo-te-čchien-pan-šeng, vydaného v roce 1964 nakladatelstvím Čhü-šung čchu pan še v Pekingu s přihlédnutím k vydání z roku 1988
Martin Hála
Vydavatel: 
Čhü-šung čchu pan še
Panorama
ISBN: 
80-7038-082-9
Rok vydání: 
1990
Město vydání: 
Praha
Pořadí vydání: 
1.
První základní jednotky času a střídání dne a noci

Pravidelnost střídáni dne a noci pravděpodobně nejvíce ovlivňuje vznik prvních myšlenek lidské bytosti o čase. Existuje vůbec čas a lze jej pochopit ? Máme se řídit v myšlení kalendářem, který jsme si sami vymysleli, určili a nebo se řídit v lidském konání pohyby planet a hvězd tak, jak je lze sledovat na obloze od vzniku života na Zemi ? Jak bychom měli chápat pojem "jeden den" ?

Polynéský mýtus o Slunci

Polynésané osídlili širokou plochu ostrovů v Tichém oceánu. Jejich vnnímání času se významně odvíjelo i od pozorování slunečních cyklů a to se samozřejmě odrazilo i pro nás méně pochopitelnou výraznou znalostí navigace. Podobně jako pro mnoho národů byla tou pravou mapou noční obloha a pozorování zdánlivých pohybů Měsíce a Slunce, o kterém existuje řada mýtů.

6. leden | Tři králové

Pro křesťany vrcholí období Vánoc svátkem Tří králů, který připadá podle křesťanského kalendáře každoročně na šestý den v roce, měsíce ledna. Pro křesťanskou praxi však lidový svátek Tří králů znamená Svátek Zjevení Páně. Oba dva svátky však mají zásadně něco společné; a to, že se Bůh zjevuje v podobě lidské bytosti, tedy člověka, konkrétně narozeného dítěte.

Historie měření času

Lidé se snažili měřit čas odpradávna pomocí různých zařízení, a to délkou stínu počínaje až po nejmodernější atomové či světelné hodiny. Samozřejmě, že lidé logicky vždy uvažovali nad tím, jakou má čas podstatu a jak je možné že například ženy, ryby, rostliny a spousta dalších živočichů je ovlivňována cykly Měsíce. Krásnou otázkou je pak zamyšlení, které naznačuje, že je velmi zvláštní pocit, kdy medůza člověka žahne v průběhu okamžiku.

Lihýřové hodiny z 16. století

Lihýřové hodiny patří mezi časoměrné mechanické přístroje k měření času vyznačující se pouze jednou rafičkou, tedy jedním ukazatelem aktuálního času na ciferníku. Nesetkáme se tedy s rafikou minutovou natož sekundovou. Lihýřové hodiny patří mezi nejdéle sloužící časoměrné mechanické přístroje, neboť lihýř byl využíván již od konce 13. století u velkých mechanick´ých hodin a později i u hodinek kapesních. Dodnes jsou vyráběny zpravidla dřevěné mechanické lihýřové hodiny především pro dekorativní účely.

Severní Afrika r. 2009
Rozhodně lze říci, a nemusíme se bát naznačit že snad již odpradávna, že vnímání času, a to nejen jako fyzikální veličiny - neboť čas je skutečně relativní, je ve značné míře závislé na kulturních zvycích dané země či státu a na jeho kulturním prostředí. Zapomínat přitom nesmíme na náboženské zvyklosti a podnebí. S časem to zkrátka lidé nemají jednoduché nikde na světě.
Albert Einstein 1. 1. 1921

Fyzik, matematik, nositel Nobelovy ceny za fyziku, autor Teorie relativity a Speciální teorie relativity, skutečný pacifista a autor převratných metod štěpení atomových jader.

Rok narození: 
* 14. 3. 1879
Rok úmrtí: 
† 18. 4. 1955

Základní jednotkou času je ( jedna ) sekunda, což je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které přísluší přechodu mezi dvěma hladinami základního stavu atomu Cesia C133. Jednu sekundu značíme malým písmenem "s".

Zobrazte interaktivní mapu časových pásem

Interaktivní mapa časových pásem zobrazuje v reálném čase časová pásma na planetě Zemi. Klikem na místo v interaktivní mapě zobrazíte časové pásmo, ve kterém se konkrétní místo na mapě nachází a zjistíte, kolik je v dané oblasti aktuálně hodin, jaký je tedy čas.

Stránky

Subscribe to RSS - čas