Jste zde

1. listopad Slavnost všech svatých

Zařazení do kalendária:

Den: 
1. listopad
Památka všech svatých 1. listopad

1. listopad, tedy 01.11., každým rokem otevíráme vzpomínky spojené s pradávným datem léta roku 609, kdy dochází k církevnímu vysvěcení Pantheonu; původního římského chrámu z 1. st. př. n. l.  Svátek všech svatých. Chrám Pantheon byl původně zasvěcen všem římským bohům. Slavnost všech svatých je slavností vzpomínek na zesnulé, kteří již dosáhli věčné blaženosti v lásce Kristově.