Jste zde

Celestynské proroctví

Celestynská proroctví

Celestynské proroctví, resp. Celestinské proroctví ve své podstatě proroctvím není - jedná se o umělecké dílo, román, který byl později zfilmován. Třebaže se jedná o fiktivní příběh, jeho reálné základy můžeme sledovat všude ve svém okolí. Ať již se jedná o východní filosofie, křesťanství, Buddhismus, Judaismus či Protestantství, můžeme si uvědomit, že všechny tyto náboženské systémy usilují o to, aby se stal člověk lepším, aby zkvalitnil svoji karmu, aby našel souznění mezi Bohem, přírodou a svou duchovní stránkou.   

Stránky

Subscribe to RSS - Celestynské proroctví