Jste zde

Proroctví Baby Vangy

Vangelija Pandeva Dimitrova - Gušterova | Baba Vanga

Baba Vanga a její proroctví bývají často přirovnávána k předpovědím, která sepsal ve svých Proroctvích sám velký Nostradamus. Baba Vanga je svými proroctvími o Evropě v souvislosti s Michelem de Nostredame velmi často citována. Proroctví Baby Vangy jsou velmi často přirovnávána v souvislosti s Evropou se samotným Nostradamem

Stránky

Subscribe to RSS - Proroctví Baby Vangy