Jste zde

Proroctví Svatého Františka

Svatý František z Asissi

Svatý Pavel nás učí, že jedním z mnoha darů Ducha Svatého je prorocký dar, dar hlubšího duchovního vhledu do podstaty věcí a dějů v čase. Mnoha svatým a blahořečeným bylo Bohem dán dar předvídat konkrétní budoucí události. Typickým příkladem může být například sv. Benedikt, jenž ve svých zjeveních popisuje zničený a hořící klášter na Monte Casinu, který byl ve 20. století zcela zbytečně vybombardován britským letectvem.

Stránky

Subscribe to RSS - Proroctví Svatého Františka