Jste zde

Nomenologie

NOMENOLOGIE je prastará vědní disciplína doložená již ve středověku a navazující na ještě starší, předhistorické lidské zkušenosti, obyčeje a zvyky, zejména pak na způsoby, jakým byla převážně lidská jména (tj. jména v poslání dnešních našich rodných či křestních jmen) volena a jaký význam se jim přisuzoval. Protože nomenologie vždy vycházela z přímého a vzájemného vztahu mezi jménem a jeho držitelem, mohli bychom ji s mírným zjednodušením charakterizovat jako obor zabývající se poznáváním a vysvětlování některých rysů lidí, jejích vlastností, povahy, způsobu života, předpokladů úspěšnosti a dalších osobnostních znaků na základě jména, které ten či onen člověk má, ale také vlivu, jaký člověk sám má v určitých vyhraněných případech na další schopnost jména ovlivňovat osobní rysy dalších svých nositelů.

Svátek má dne: 
2.
měsíce: 
září
Frekvence jména: 
V současnosti nosí jméno Adéla přibližně 586 osob

Shrnutí jména Adéla

Svátek má dne: 
11.
měsíce: 
listopadu
Frekvence jména: 

V současné době nosí jméno Martin přibližně  188400 osob.

 Jméno je odvozeno od jména Marta (1.p. Mars), římského boha války. Latinské znění jména ,,Martinus” má tvar přídavného jména, znamená tedy ,,Martův, Martovi patřící”. Tolik jazykově a původ jména nabízí celkem snadný výklad, že tedy Martinus bylo jméno bojovníka, vojáka, nějak zvlášť snaživého římského legionáře, který pobil mnoho nepřátel. Dokonce můžeme jít tak daleko, že bychom spojení s vojenským stavem pokládali za atribut vyjádřený jménem v jistém smyslu honorárně, čestně. Latina zná větší počet jmen, jež jsou vytvořena jako prestižní označení svého nositele, např. Aurelius od aurum, zlato, a byl by důvod domnívat se, že jméno Martinus dostával voják buď při vstupu do určitého zvlášť prestižního útvaru, nebo jako vyznamenání za své hrdinské činy.