Jste zde

Nomenologie

NOMENOLOGIE je prastará vědní disciplína doložená již ve středověku a navazující na ještě starší, předhistorické lidské zkušenosti, obyčeje a zvyky, zejména pak na způsoby, jakým byla převážně lidská jména (tj. jména v poslání dnešních našich rodných či křestních jmen) volena a jaký význam se jim přisuzoval. Protože nomenologie vždy vycházela z přímého a vzájemného vztahu mezi jménem a jeho držitelem, mohli bychom ji s mírným zjednodušením charakterizovat jako obor zabývající se poznáváním a vysvětlování některých rysů lidí, jejích vlastností, povahy, způsobu života, předpokladů úspěšnosti a dalších osobnostních znaků na základě jména, které ten či onen člověk má, ale také vlivu, jaký člověk sám má v určitých vyhraněných případech na další schopnost jména ovlivňovat osobní rysy dalších svých nositelů.

Svátek má dne: 
2.
měsíce: 
září
Frekvence jména: 
V současnosti nosí jméno Adéla přibližně 586 osob

Shrnutí jména Adéla