Jste zde

Jan Hus

Svátek má dne: 
11.
měsíce: 
listopadu
Frekvence jména: 

V současné době nosí jméno Martin přibližně  188400 osob.

 Jméno je odvozeno od jména Marta (1.p. Mars), římského boha války. Latinské znění jména ,,Martinus” má tvar přídavného jména, znamená tedy ,,Martův, Martovi patřící”. Tolik jazykově a původ jména nabízí celkem snadný výklad, že tedy Martinus bylo jméno bojovníka, vojáka, nějak zvlášť snaživého římského legionáře, který pobil mnoho nepřátel. Dokonce můžeme jít tak daleko, že bychom spojení s vojenským stavem pokládali za atribut vyjádřený jménem v jistém smyslu honorárně, čestně. Latina zná větší počet jmen, jež jsou vytvořena jako prestižní označení svého nositele, např. Aurelius od aurum, zlato, a byl by důvod domnívat se, že jméno Martinus dostával voják buď při vstupu do určitého zvlášť prestižního útvaru, nebo jako vyznamenání za své hrdinské činy.

Vynález knihtisku a tištěné kalendáře

Do doby, než byl vynalezen knihtisk roku 1444 byly rozšiřovány pouze kalendáře psané rukou, což je hlavním důvodem, proč se jich mnoho nezachovalo - jednoduše jich tolik nebylo a byly finančně velmi nákladné. Avšak již od roku 1489, kdy Mikuláš Štětina vydává v Plzni první tištěný kalendář, bylo tehdejším vydavatelům jasné, že jejich tisk a následný prodej bude výnosný.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Královna Sibyla Kumanna předpověděla s neuvěřitelnou přesností mnoho událostí, které můžeme v historii sledovat - jednou z nejvýznamnějších Sibyliných předpovědí je proroctví královny Sibyly o papežském schizmatu, tedy rozkolu v církvi.  Sibyla ve svých předpovědích a proroctvích mnohokrát trefila do černého a jedním z proroctví, které této významné a velké ženě vyšla absolutně přesně, je Sibylino proroctví o trojpapežství, resp. o jedné z nejvýznamnějších církevních událostí po narození Ježíše Krista. Sybila jednoznačně s přesností téměř jednoho roku tuto událost nejen předpověděla, ale naprosto přesně popsala důvod vzniku této situace.

Stránky

Subscribe to RSS - Jan Hus