Jste zde

pranostiky

Je-li únor mírný, rok bude bídný ..

Leden když je studený, duben bývá zelený ...

Je-li v březnu prach - na jaře jistý hrách

Vynález knihtisku a tištěné kalendáře

Do doby, než byl vynalezen knihtisk roku 1444 byly rozšiřovány pouze kalendáře psané rukou, což je hlavním důvodem, proč se jich mnoho nezachovalo - jednoduše jich tolik nebylo a byly finančně velmi nákladné. Avšak již od roku 1489, kdy Mikuláš Štětina vydává v Plzni první tištěný kalendář, bylo tehdejším vydavatelům jasné, že jejich tisk a následný prodej bude výnosný.

Teplý pokud říjen je, únor ledem kraluje ...

Prosinec když mírný je, zima v lednu kraluje

Pokud v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá ...

Když v srpnu hodně hřímá, na sníh bude bohatá zima ...

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý

Pokud hodně v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje

O svaté Balbíně brzo už je po zimě.

O svatém Kvirinu je teplo i ve stínu.

Když březnový déšť se množí, následuje požehnání Boží.

Stránky

Subscribe to RSS - pranostiky