Jste zde

Marie Magdalena

Kategorie osobnosti:

Zařazení do kalendária:

Marie Magdalena - Marie Magdalská

Marie Magdalská, Marie Magdalena, sestra Lazara a Marty, bydlící na statku v Magdale u jezera Tiberiánského. Marie Magdalena vedla podle Bible v mládí hříšný život, později poznává Krista, činí pokáni a následně se přidává k Jeho věrným.

Datum narození: 
* Magdala
Datum úmrtí: 
† 1. století v Efezu