Jste zde

Sibylina proroctví o tajemství lásky

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Předpovědi a proroctví Sibyliny, ve kterých věští o lásce a milování. Proroctví Královy Sibyly - věštby a předpovědi, které sepsala Sibila ve Druhé královské knize proroctví se týkají nejen mezilidských vztahů a vztahem člověka k Bohu, ale dotýkají se i niterných témat lidské duše, totiž nejvroucnějšího citu, jakým je právě lidská láska.