Jste zde

Sibylina proroctví o třetí světové válce

Sibyla Kumanna - Andrea del Castagno r. 1450

Prorocví královny Sibyly a její věštby o velké evropské válce a rasové nesnášenlivosti. Královna Michalda Kumanna, Sibyla, vznáší proroctví o třetí světové válce a výrazné rasové a náboženské nesnášenlivosti mezi národy. Sibyla rovněž prorokuje ztrátu mocenského postavení Evropy a příchod novodobých dějin dvacátého prvního století.