Jste zde

Sibylina proroctví

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Královna Sibyla Kumanna předpověděla s neuvěřitelnou přesností mnoho událostí, které můžeme v historii sledovat - jednou z nejvýznamnějších Sibyliných předpovědí je proroctví královny Sibyly o papežském schizmatu, tedy rozkolu v církvi.  Sibyla ve svých předpovědích a proroctvích mnohokrát trefila do černého a jedním z proroctví, které této významné a velké ženě vyšla absolutně přesně, je Sibylino proroctví o trojpapežství, resp. o jedné z nejvýznamnějších církevních událostí po narození Ježíše Krista. Sybila jednoznačně s přesností téměř jednoho roku tuto událost nejen předpověděla, ale naprosto přesně popsala důvod vzniku této situace.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Svět nový popisuje královna Sibyla, Michalda Sábská, zejména ve třetí a čtvrté knize královské svých, tedy Sibyliných proroctví - ve třetí knize Sibyliných proroctví se rovněž máme možnost dočíst několik slov o králi Šalamounovi a poměrech na dvoře jednoho z nejbohatších a nejvýznamnějších světských panovníků - sláva krále Šalamouna se stala bájnou a královna Sibyla nejen ve třetí královské knize popsala pár postřehů ze svého pobytu na Šalamounově dvoře.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Předpovědi a proroctví Sibyliny, ve kterých věští o lásce a milování. Proroctví Královy Sibyly - věštby a předpovědi, které sepsala Sibila ve Druhé královské knize proroctví se týkají nejen mezilidských vztahů a vztahem člověka k Bohu, ale dotýkají se i niterných témat lidské duše, totiž nejvroucnějšího citu, jakým je právě lidská láska.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Sibyla prorokuje o velké evropské válce a válečných konfliktech, které Evropu navždy poznamenají. Královna Sibyla Kumanna věští několik kritických let pro Evropu, předpovídá první i druhou světovou válku. Sibyla Kumanna vznáší proroctví o době, kdy nebude rozdílu mezi lží a pravdou. Sibyla předpovídá atentát na Františka Ferdinanda d´Este, ba dokonce i nástup Adolfa Hitlera k moci v Německu.

Sibyla Kumanna - Andrea del Castagno r. 1450

Prorocví královny Sibyly a její věštby o velké evropské válce a rasové nesnášenlivosti. Královna Michalda Kumanna, Sibyla, vznáší proroctví o třetí světové válce a výrazné rasové a náboženské nesnášenlivosti mezi národy. Sibyla rovněž prorokuje ztrátu mocenského postavení Evropy a příchod novodobých dějin dvacátého prvního století.

Stránky

Subscribe to RSS - Sibylina proroctví