Jste zde

Sibylina proroctví o počátku novověku

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Proroctví Královny Sibyly - tedy Sibylina proroctví a předpovědi nejen o dobách vrcholného středověku - Sibyla prorokuje o součastnosti i minulosti. Sibylina proroctví, tedy proroctví Michaldy, královny Sábské, známé jako Sibiliny předpovědi či proroctví obsahují mnoho předpovědí o raném a vrcholném středověku a počátcích novověku. Sibyla téměř přesně předpovídá středověké a novověké události s přesností, která je zarážející nejen pro nás, pro lidstvo 21. století, ale zejména naprosto fascinovala přesností desítek předpovědí mnoho generací našich předků.