Jste zde

Sibylina proroctví o otroctví

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Otroctví v proroctví, jejichž autorkou je Sibyla, Sybila, královna Michalda Sábská a její proroctví a předpovědi o otroctví. Královna Sibyla, Michalda Sábská, proslulá věštkyně a autorka mnoha proroctví, se ve svých věštbách často dotýká tématu nespravedlivých společenských řádů a popisuje nejen tyto řády, ale i důvody jejich vzniku - ať již otrokářská či feudální společnost je podle Sibily a jejích proroctví řádem, který není spravedlivý ani vůči Bohu ani vůči lidským bytostem