Jste zde

Sibylina proroctví o Novověku

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Sibyla a její věštby a proroctví obsahují mnoho proroctví o Novověku, zejména o technických a technologických vynálezech moderní doby a vznáší věštby a proroctví o člověku 18. až 21. století. Proroctví Sibyly, tedy Sibylino proroctví o novověku a pozdním středověku královny Sibyly se týkají nejen do té doby převratných technických a technologických vynálezech moderní doby, ale Sibyla vznáší rovněž proroctví a píše předpovědi o společnosti, společenských zřizeních a využívání do té doby zcela neznámých látek a nepředstavitelných možností