Jste zde

dušičky

Památka všech svatých 1. listopad

1. listopad, tedy 01.11., každým rokem otevíráme vzpomínky spojené s pradávným datem léta roku 609, kdy dochází k církevnímu vysvěcení Pantheonu; původního římského chrámu z 1. st. př. n. l.  Svátek všech svatých. Chrám Pantheon byl původně zasvěcen všem římským bohům. Slavnost všech svatých je slavností vzpomínek na zesnulé, kteří již dosáhli věčné blaženosti v lásce Kristově.

Keltové žili v hlubokém souladu s přírodou, což se odráželo o na chápání a praktikování obřadů na významné keltské svátky. Významnou roli hrály v keltském kalendáři slunovraty a rovnodennosti. Zajímavý je keltský stromový kalendář.

Na 2. listopad připadá každoročně Památka zesnulých

Památka zesnulých připadá vždy na den po svátku Všech svatých  Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a den následující Památka všech zemřelých - dušičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni přicházeli na hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, kde pokládali věnce, květiny a zapálili svíčku, aby se pak v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy.

Stránky

Subscribe to RSS - dušičky