Jste zde

svatý František

Sva. František z Asissi

Svatý František patří mezi nejzajímavější osobnosti duchovního života středověku. Svatý František z Assisi se výrazně zasloužil o zdůraznění rozdílu mezi proklamovanou chudobou a faktickým bohatstvím církve.

Rok narození: 
* 1182
Rok úmrtí: 
† 1226
Svatý František z Asissi

Svatý Pavel nás učí, že jedním z mnoha darů Ducha Svatého je prorocký dar, dar hlubšího duchovního vhledu do podstaty věcí a dějů v čase. Mnoha svatým a blahořečeným bylo Bohem dán dar předvídat konkrétní budoucí události. Typickým příkladem může být například sv. Benedikt, jenž ve svých zjeveních popisuje zničený a hořící klášter na Monte Casinu, který byl ve 20. století zcela zbytečně vybombardován britským letectvem.

Stránky

Subscribe to RSS - svatý František