Jste zde

Sibylina proroctví Kniha šestá

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Zaznamenáno jest: Původ všeho zla, vší bídy a hladu, původ otroctví a lidských záští, jest nutno hledati jenom zemi Evropě. Dnes Evropany neznáme, ale potomci naši je poznají. Země Evropa jest zemí studenou a mrazivou a proto také i zemí bez lásky. Tam, kde slunce málo přichází, kde mírný vánek od moře nevnikne, tam jest vždy chlad, a to nejenom v těle, ale i v duších. Proto Evropané budou vždy chladnější, nežli lidé naši, ale také dobyvačnějšími.