Jste zde

Sibylina proroctví kniha osmá

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

O dnu posledním pojednává Osmá kniha proroctví Sibyliných z celkem devíti prorockých knih sibyliných - kniha nejkratší obsahuje popis posledních dnů člověka na Zemi. V osmé knize proroctví Královny Michaldy Sábské, řečené Sibyly, nalézáme téměř detailní popis posledních dnů člověka na planetě Zemi

Stránky

Subscribe to RSS - Sibylina proroctví kniha osmá