Jste zde

Mayská proroctví

Zelený Mayský kříž jako symbol Stromu Života

Jestliže je historie cyklickým vlněním lidského tvůrčího ducha, jakým způsobem jsou tyto vlny vytvářeny? Pochopení se ukrývá v kosmologii Světového stromu, která byla rozšířená po celé Mesoamerice až do příchodu Evropanů. Když Španělé poprvé v roce 1517 vstoupili na posvátnou půdu Mayů, setkali se v jejich náboženských centrech s velkými barevnými kříži.

Quetzalcoatl

Proč je možné v určitých kalendářích, například mayském, číst budoucnost a v jiných ne? Základním rysem prorockých kalendářů je především skutečnost, že se nezakládají na fyzikálních či astronomických cyklech, jako je solární rok, lunární měsíc, pohyby planet nebo precese zemské osy.

Východ Slunce pyramidou v Chicen - Itza

Stojí za povšimnutí, že dříve zmiňované třináctidení cykly, které se v posvátném mayském kalendáři  o 260 dnech opakuje 20krát, je pouze zmenšenou verzí vlnového pohybu vyvolávaného 7 lichými a 6 sudými Nebesy mnohem delšího počtu 13 baktúnů Velkého cyklu.

Božstvo Ix Chel v Drážďanském kodexu

Příchod vyspělých civilizací  - V této části navážeme na to, co jsme si řekli v VI. části Velkého seriálu o mayských proroctvích o čísle 13 a Třinácti nebesích. Začněme tedy pohledem na to, jakým způsobem se 13 Nebes projevuje v tvůrčím procesu v průběhu 13 baktúnů Dlouhého počtu. V této velkoplošné historické perspektivě budeme schopni vidět věci, které nejsou příliš zjevné z pohledu 13 denního cyklu.

Mayská proroctví a kalendářní matematika v reliefech

Abychom porozuměli hlubšímu smyslu posvátného kalendáře, je dobré rozšířit si obzory o matematické základy, na nichž je mayská kalendářní soustava založena. Pokusme se začít u tzv . "Dlouhého počtu", což je název pro chronologii používanou Mayi v klasickém období. Tímto způsobem se zapisovaly dlouhé časové úseky a dlouhý záznam se objevuje prakticky na všech datových nápisech na starověkých pyramidách a stélách.

Tzolkin - Mayský kalendář v mayských proroctvích

V posvátném mayském kalendáři se počítají dny jiným způsobem, nežje to obvyklé v ostatních částech světa. V tomto unikátním prastarém kalendářním systému se na jedné straně dny počítají podle čísel od 1 do 13  jako týden 'třináctidení', čili týden složený ze 13 dnů, pro nějž se používá latinské označení trecenium. Současně s tím je každému dni přiřazováno jedno z 20 znamení, která se vždy počítají ve zvláštním pořádku.

Mayský oltářní kruh

Téměř všichni, vědci i laikové, zabývající studiem starověkých civilizací Mesoameriky, se shodují v tom, že cesta k pochopení jejich spletité kosmologie, tedy způsobu, jakým lidé nahlížejí na svět kolem sebe - vede přes jejich kalendář, tedy mayský kalendářní systém.  Mayové byli evidentně tvůrci vůbec nejvyspělejši kalendářní soustavy - soustavy unikátně astronomicky u duchovně vyspělé.

Proroctví Mayského kalendáře

Při vytváření představy o kultuře původních obyvatel Ameriky je třeba vzít v úvahu existenci širšího společného rámce ještě před příchodem Evropanů, protože se tato civilizace v pozdější době popisuje jako konglomerát více či méně izolovaných kmenů. Pokládám za důležité uvědomit si ústřední úlohu, kterou v tomto rámci sehrává právě Mesoamerika.

Quetzalcoatl - bůh větru, jitřenky a večernice, jeden ze čtyř stvořitelů

První seznámení s mýty, legendami a kosmologickými představami obyvatel starověké západní polokoule s sebou obvykle přináší velký zmatek. Mayové a Aztékové líčili vesmír sestávající z třinácti Nebes a devíti Podsvětí, s nimiž se naše dnešní uvažování jen těžce ztotožňuje. Naší první reakcí je pak obyčejně to, že na tyto představy začínáme pohlížet jako na pověry, které tvoří nevědecký pohled na svět národa, jenž o skutečnosti příliš nevěděl.

Mayská proroctví a čas

Mayský kalendář sdílí mnohé ze svých myšlenek s jinými duchovními tradicemi ve smyslu : "všichni jsme jedno", "život má hluboký smysl" nebo "Bůh je Láska". Přesto nelze přehlédnout, že má i své zcela jedinečné poselství: že osvícení Osvíceného zlatého věku se završuje "koncem času" a že všichni se na tomto procesu musíme podílet jako jeho spolutvůrci. 

Stránky

Subscribe to RSS - Mayská proroctví