Jste zde

Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.