Jste zde

Jedna sekunda

Definice pojmu: 

Jedna sekunda je základní jednotkou času. Základní jednotkou času je jedna sekunda ( 1 s ), kterou značíme malým písmenem "s". VIII. Konference pro míry a váhy (1967) přijala za definici jedné sekundy (1s) trvání 9 192 631 770 period záření, které přísluší přechodu mezi dvěma hladinami základního stavu atomu Cesia C133.

Popis pojmu: 
V současné době již lidstvo samozřejmě k dispozici pro měření přesného času mnohem přesnější hodiny hliníkové nebo logické, avšak vzhledem k tomu, že v základních jednotkách soustavy SI je jedna sekunda jako jednotka přesného času definována na základě kmitů atomů Cesia, atomové cesiové hodiny používáme k měření přesného času doposud.