Jste zde

Sibylina proroctví kniha devátá

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Přijde doba, že mnoho lidí své peníze druhým v opatrování svěří a tito je o ně okradou, aniž by za to do žalářů temných vsazeni byli. Před každou válkou a po každé válce budou se tyto podvody opakovati. Lichvář a peněžník v Boha nikdy nevěřil a věřiti nebude, a proto pryč vždy od těch, kteří penězi obchodují, neboť oni lichvou se živí. Řekl Pán náš, že prací jest nutno živiti se!

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

Proroctví královny Sibyly o numerologii - numerologie a budoucnost. Na konci deváté knihy Sibyliných proroctví  se setkáváme se Sibylinými proroctvími o numerologii. Sama královna Kumanna, Sibyla, vysvětluje čtenářům svůj postoj k numerologii a k významu čísel na život člověka a jeho existenci na Zemi. Sibyla Kumanna sama numerologii pěstovala a je třeba říct, že v době Sibylina života byla numerologie velmi populární podobně, jako je tomu dnes.

Sibyla Kumanna Andrea del Castagno r. 1450

 Královna Sibyla, proslulá věštkyně a obdivuhodně přesný prorok, jehož věštby a proroctví  jsou starší třech tisíc let, svá proroctví a věštby vyhledávala ve hvězdách, v astrologických konjunkcích a znalostech předků. Sibyla vznesla několik velmi zajímavých věšteb o astrologii  jako takové, o hvězdopravectví, planetách a jejich vlivu na život jednotlivce i celých kultur. Přečtěte, jak astrologii a horoskopy, vztahy planet a znamení zvěrokruhu chápala tato moudrá žena, jejíž slova jsou aktuální i dva tisíce let po narození Krista.

Stránky

Subscribe to RSS - Sibylina proroctví kniha devátá