Jste zde

Mayská proroctví jako pilíř prorockého času

Typ proroctví:

Quetzalcoatl

Proč je možné v určitých kalendářích, například mayském, číst budoucnost a v jiných ne? Základním rysem prorockých kalendářů je především skutečnost, že se nezakládají na fyzikálních či astronomických cyklech, jako je solární rok, lunární měsíc, pohyby planet nebo precese zemské osy.