Jste zde

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů EU. Dle tohoto nařízení vzniká povinnost informovat osoby, v tomto případě uživatele sítě internet, o způsobu zpracování jejich osobních údajů.
  2. Web https://www.presny-cas-online.cz používá software k anonymizaci IP adres zařízení, ze kterých na tento web uživatel sítě internet vstupuje. IP adresy uživatelů této webové stránky jsou zaznamenány po dobu jednoho dne (24 hodin) a poté jsou znehodnoceny. Po uplynutí doby 24 hodin již tedy není rozeznatelné z jakého státu či země a z kterého města uživatel na tento web vstoupil. Žádným způsobem tedy nejsou spojována data z analytických technologií s konrétními uživateli a jejich osobními údaji. 
  3. Web https://www.presny-cas-online.cz není vybaven kontaktním ani jiným formulářem a neshromažďuje tedy jakákoliv osobní data uživatele sítě internet. S ohledem na body 1-4 těchto informací nedochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a není tedy potřeba jmenovat správce pro Ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace :

Tyto Informace O ochraně osobních údajů jsou platné k 01.03 2019