Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Změna času | Změna z letního na zimní čas

Evropa se vrací k astronomickému času. Ve 3:00 středoevropského letního času se měření času vrací o jednu hodinu zpět na 2:00 středoevropského času SEČ.

Změna času každým rokem vyvolává mezi laickou i odbornou veřejností různá témata diskusí, zda se nacházejí změny času ( a to jak letního na zimní a zimní na letní ) založeny na reálném základě, na reálném požadavku doby. Mnozí, ať již odborníci či laici velmi často zdůrazňují jeden svůj argument, a to, že jim změna času způsobuje zdravotní komplikace.

Přechod na zimní čas, tedy ukončení času letního a návrat k času astronomickému, se pravidelně dotýká rovněž přímých nočních vlaků Českých drah, Českých aerolinek, obecně dispečerů a samozřejmě i pracovníků na nočních směnách bez ohledu na povolání. Ručičky hodinek se ve 3:00 posunou o hodinu zpět, vlakové soupravy tedy budou v této brzké ranní hodině čekat na odjezd podle středoevropského astronomického času. Tato změna se však netýká Regionálních spojení, neboť všechny soupravy vyjíždějí na své pravidelné linky až poté, co je přechod na zimní čas ukončen.

 

Přechod na zimní čas, tedy ukončení času letního a návrat k času astronomickému

Většina odborníků z oblasti psychologie se rozchází v jednotném pohledu na změnu času, tedy v názoru, zda změna času z letního na zimní a naopak lidské bytosti ovlivňuje. Jednoznačně se však psychologové v tom se, že se změně času častěji podstatně hůře  přizpůsobují lidé s chronickými onemocněními, obecně starší osoby a některé děti. Obvykle si lidé jak psychicky, tak fyzicky zvykají na změnu času přibližně necelý jeden týden, avšak vždy je třeba zohlednit především vlastní přístup : Záleží na nás, jak se ke změně postavíme, zda v pozitivním a nebo negativním smyslu. Za každou cenu bojovat asi není správné.

Měřit úspory přechodu letního času na zimní, resp. zimního na letní je problematické

Měřit úspory přechodu letního času na zimní, resp. zimního na letní je problematické, protože daleko větší vliv má počasí. Venkovní teplota ovlivňuje spotřebu elektřiny mnohem více než světlo. Pokud je například teplý březen a chladnější duben, může spotřeba elektřiny naopak i po zavedení letního času vzrůstat. Jak se postupně vyrovnává spotřeba energie v průběhu kalendářního roku, kdy se zmenšuje rozdíl mezi spotřebou v zimě a v létě, se vliv zavedení letního času na spotřebu vytrácí.

" Každá živá bytost má v sobě vnitřní hodiny, a ty řídí náš biorytmus. Tyto hodiny se vyznačují  každý den se asi o 12 minut zpožďovat. To je také důvod proč je přechod na zimní čas méně , neboť je podstatně jednoduší přizpůsobit se zpožďování. "


Jak si usnadnit přechod na zimní čas ?

Pro usnadnění přechodu vnitřních biologických hodin na zimní čas je dobré dva dny před změnou jít spát přibližně o patnáct minut  dříve a vstávat i o 15 minut dříve, následující den pak 30 minut než jak činíme obvykle. Je rovněž vhodné vstát dříve a jít ráno na krátkou procházku, nebo pobýt déle ve sprše, pokud vstáváte brzy.

Ustálení času, tedy konec střídání času je prosazováno i politicky

Ustálení času, tedy konec střídání času je prosazováno některými politiky i v Evropském parlamentu. V současné době se proti střídání zimního a letního času připravuje petice po všech zemích EU ve formě občanské iniciativy. Aby však touto peticí zabývala Evropská komise, musí pod peticí za zachování jednotného času podepsáno milion obyvatel. Cílem není zrušit letní čas, ale zastavit střídání času a zavést jednotný čas shodný s časem astronomickým.

Benjamin Franklin byl první politik, kterého napadlo měnit čas přechodem z letního na zimní

Benjamin Franklin byl první politik, kterého napadlo nařízení, které bylo založeno na podobném principu, kdy tuto myšlenku zmínil v dopise pro tehdy populární časopis The Journal of Paris. Třebaže však byl tento dopis míněn spíše ironicky, neboť Franklin nenavrhoval rovnou změnu času, ale jen to, aby lidé šetřili denní světlo tím, že budou chodit spát a vstát dříve, ve skutečnosti se stal podnětným a přechod z letního na zimní čas a obráceně, se stal velmi diskutovanou otázkou.

Poprvé v historii byl letní čas zaveden v průběhu první světové války

Poprvé v historii byl letní čas zaveden v průběhu první světové války v roce 1916 Švédskem, Rakousko-Uherskem, Velkou Británií a Německem. V českých zemích pak letní čas zaveden v protektorátu Čechy a Morava 1. dubna v roce 1940 a vydržel až do 4.října 1942. Každoroční střídaní letního a zimního času V České republice, resp. v Českých zemích funguje od roku 1979. Do roku 1996 ke změně na zimní čas docházelo koncem září. Od roku 1996 bylo trvání letního času na základě nařízení Evropské unie, prodlouženo na sedm měsíců a ke změnám tak dochází vždy poslední neděli v březnu a říjnu.

Vliv změny času na lidský organismus

Přechod na zimní čas je pro člověka podstatně méně problematický oproti přechodu na čas letní.