Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Zimní čas | Přechod na zimní čas

ZIMNÍ ČAS A PŘECHOD NA ZIMNÍ ČAS

Zimní čas - zimním časem rozumíme takovou úpravu měření času, při které se v zimních měsících roku používá čas, který posouváme o šedesát minut zpět oproti běžnému pásmovému času.

zimní čas začíná poslední neděli v říjnu, hodiny si posuneme ze 3:00 na 2:00

Zimní čas | Přechod letního času na čas zimníJako zimní čas, tedy astronomický pásmový čas, se však často nesprávně označuje i standardní pásmový čas, jako technologický bratra času letního. Zimní čas jako pojem se prakticky nepoužívá. V Českých zemích byl klasický "zimní čas" zaveden pouze jedenkrát, a to v období od 1. prosince 1946 do 23. února 1947, kdy v Československé republice platil čas o hodinu posunutý oproti středoevropskému času. Tato unikátní úprava měření času je jedinou v Evropě a snad i na světě.

 

Zákon č. 212/1946 Sb. o zimním čase nebyl zrušen a tak tedy stále  umožňuje vládě České republiky kdykoli zimní čas zavést.

 

 

212. Zákon ze dne 21. listopadu 1946 o zimním čase

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1  Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času zimní čas a určovala jeho počátek a konec.

§ 2  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

 

Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Nosek v. r.