Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

XVII. Proroctví Mayského kalendáře | Existuje Bůh ?

Existuje Bůh, velká vesmírná inteligence skrytá za všemi jevy ?

Může nám mayský kalendář napomoci v hledání odpovědi na tuto otázku ?

Existuje Bůh ?Tak zní jedna z nejobvyklejších existenciálních otázek. A rozhodně je to jedna z těch otázek, jejichž odpověď s sebou přináší velmi zásadní důsledky, které se týkají smyslu života a způsobu, jak s ním naložit. Může nám mayský kalendář napomoci v hledání odpovědi na tuto otázku ? Pokud přijmeme soudy archeologů a antropologů, kteří mayské náboženství označují za polyteistické, tedy náboženství, které vyznává více bohů, pak velice těžko.

Většina úvah ohledně existence Boha je nicméně poznamenána faktem, že je tato svrchovaná vesmírná inteligence ztotožňována s představou, kterou ji zahalilo určité historické náboženství

Pokud se však ztotožníme s pohledem na všechna ta početná božstva, která vystupují v příbězích o stvoření, jako na různé projevy Jediné Inteligence, je tato otázka náhle podstatně jasnější. Většina úvah ohledně existence Boha je nicméně poznamenána faktem, že je tato svrchovaná vesmírná inteligence ztotožňována s představou, kterou ji zahalilo určité historické náboženství a jeho svatá písma. Například v západním světě je Bůh vnímán přes křeťanský filtr a spojován s určitými bohoslužebnými úkony, které jsou této duchovní tradici vlastní.

Rozhodující vliv na vývoj náboženství člověka má tedy Světový strom, kosmologie Světového stromu

Zejména v průběhu 13. nebe se stal pohled na Boha skutečně velmi abstraktním a většina projevů živého Vesmíru včetně různých duchovních sil byla odsouzena jako modlářství či polytheismus. Ze současných znalostí Mayského kalendáře nám může být zcela jasné, že i onen filtr, přes který vnímáme božské skutečnosti, se výrazně vyvíjí. V tomto případě se to, co popisujeme jako "Bůh" bude jevit jinak v době nakloněné levé mozkové hemisféře a jinak v době nakloněné pravé mozkové hemisféře. Rozhodující vliv na vývoj náboženství člověka má tedy Světový strom, kosmologie Světového stromu, a to zejména co se týká počátečních impulsů, které podněcují jeho vznik.

Každé historické náboženství nám tedy poskytuje pouze jeden vyhraněný pohled

Každé historické náboženství nám tedy poskytuje pouze jeden vyhraněný pohled viděný skrze určitý rámec vědomí generovaný příslušným nebem, které stojí na jeho počátku. Bude tedy bezesporu přínosné, pokud budeme povahu Boha zkoumat z univerzálnější podstaty, kterou nabízí mayský kalendář poukazující na jednotlivé filtry v lidském vnímání božské podstaty.

z Mayského kalendáře můžeme o nejhlubší záhadě, tedy existenci Boha, dozvědět mnoho zajímavých věcí.

Studiem vlnových hnutí vědomí, které ovlivňují lidské náboženské cítění a jeho pozdější absenci, se z mayského kalendáře můžeme o nejhlubší záhadě, tedy existenci Boha, dozvědět mnoho zajímavých věcí. Je v této souvislosti si pouze nutné si uvědomit, že oblast, níž žijí lidé pod neviditelným Křížem, hluboce ovlivňuje charakreristické rozdíly mezi mezi jednotlivými náboženskými tradicemi, kteréna Západě, na Východě a na jejich průsečíku vznikaly.