Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Státní svátky | Přehled státních svátků - kalendář online

Státní svátky

1. leden – Den obnovy samostatného českého státu (1993 – vznik samostatné České republiky), od roku 2000

8. květen – Den vítězství (1945 – konec druhé světové války v Evropě), do roku 2004 Den osvobození, do roku 2000 den osvobození od fašismu, do roku 1991 byl svátkem 9. květen

5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863 – příchod křesťanství a vzdělanosti na Velkou Moravu) od roku 1990, v letech 1951 - 1990 památným dnem

6. července – Den upálení mistra Jana Husa (1415), od roku 2000, v letech 1951 - 2000 památným dnem

28. září – Den české státnosti (?929/?935 – zavraždění knížete Václava), od roku 2000

28. října – Den vzniku samostatného československého státu (1918 – vznik Československa) od roku 1988, v letech 1951 - 1975 dnem pracovního klidu jako Den znárodnění, v letech 1975 - 1988 významným dnem

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii (1939 – uzavření českých vysokých škol nacisty, 1989 – demonstrace vysokoškolských studentů které spustily sametovou revoluci), od roku 2000, v letech 1990 - 2000 významný den