Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Celestynské proroctví i Celestinské proroctví

Celestynské proroctví, resp. Celestinské proroctví ve své podstatě proroctvím není - jedná se o umělecké dílo, román, který byl později zfilmován. Třebaže se jedná o fiktivní příběh, jeho reálné základy můžeme sledovat všude ve svém okolí. Ať již se jedná o východní filosofie, křesťanství, Buddhismus, Judaismus či Protestantství, můžeme si uvědomit, že všechny tyto náboženské systémy usilují o to, aby se stal člověk lepším, aby zkvalitnil svoji karmu, aby našel souznění mezi Bohem, přírodou a svou duchovní stránkou.   

 

Celestynské proroctví, dá se říci, uměleckou formou ztvárňuje to, co cítíme každý z nás stále více - žijeme ve velmi zvláštní době, která byla mnoho věštbami a mnoha proroky popsána jako doba velkých změn a zvratů. Ať již se jedná o Mayská proroctví v souvislosti s mayským kalendářem, Proroctví Sibyly, Nostradamova proroctví či unikátní proroctví knihoven palmových listů, všechny tyto památky popisují naši dobu velmi podobně.