Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

2012 - Mayská proroctví o konci světa v roce 2012 - konec světa v roce 2012

2012 -Mayská proroctví o konci světa v roce 2012 mnoho současníků bere stále na lehkou váhu. Mayská proroctví o roce 2012  - Mayská proroctví jsou ve všech ohledech pozoruhodně přesná a víme, že se Mayská civilizace nacházela na vysokém stupni znalostí astrologie, astronomie, matematiky či architektury. Mayové tvrdí, že veškeré lidstvo pochází z přírody a pokud se od ní odloučíme, budou se dít strašlivé věci. Mayové vedli velmi detailní astronomická pozorování a sepisovali o nich záznamy ohromující svou přesností. 

 

Mayská proroctví o konci světa v roce 2012 a jak Mayská proroctví o roce 2012 chápeme

Mayové zapsali své astronomické znalosti a tedy i některá svá proroctví do kamene. Chrám Kukulkan je typickým příkladem včlenění astronomie do architektury. Na schodištích chrámu se při západu slunce tvoří stíny, a vzniká 7 trojúhelníků a tyto trojúhelníky jsou propojeny hadí hlavou. K tomuto úkazu však dochází pouze dvakrát ročně - 21. března a 22. září v den rovnodennosti. Pro Maye tento úkaz znamenal začátek dalšího cyklu - Mayové tedy byli schopni na základě pozorování cykličnosti vesmírných dějů, za pomoci matematiky a astronomie s vysokou dávkou přesnosti předpovědět, jak se bude vyvíjet život na Zemi v budoucích dobách

 

Mayská proroctví a Mayská proroctví o roce 2012 jsou založena na vysoce sofistikovaných matematických znalostech

Jiné místo o rozloze dnešního fotbalového hřiště je po obou koncích ukončeno chrámy. Jedná se o největší míčové hřiště ve Střední Americe. Toto hřiště může poskytnout další vodítko k Mayským proroctvím. Pro příslušníky kmene Mayů byla míčová hra posvátnou záležitostí ke slavnosti boha Slunce. Někteří odborníci se domnívají, že tato hra je jedním z mnoha dalších důkazů o mayském hlubokém pochopení znalosti pohybu hvězd, a že má zásadní význam pro pochopení Mayského proroctví o konci světa v roce 2012.

 

 

Tajemný mayský rituál jako posvátná hra s míčem znázorňuje vesmírná uspořádání a vzájemné konjunkce planet

Pokud se na tomto mayském posvátném hřišti postavíme čelem k chrámu, zjistíme, že na něm sedávali nejdůležitější vládci a sledovali, co se děje na hřišti. Úkolem hráčů bylo používat kolena k odražení míče a ten tímto způsobem prohodit míč do kruhů umístěných na šikmé stěně chrámu. Tým, který jako první dostane míč skrz otvor v kruhu, zvítězí.

 

Součástí mayského rituálu je porážka jednoho týmu a setnutí hlavy kapitánovi poraženého týmu

Součástí tohoto rituálu je porážka jednoho týmu a setnutí hlavy týmu poražených. Přímo uprostřed herní plochy pak je v kameni vyryt hieroglyf zobrazující hrůzostrašný konec hry. Na mayských nástěnných malbách můžeme spatřit vyobrazeného vítěze, jak utíná poraženému kapitánovi hlavu a drží ji. Návštěva tohoto gigantického kamenného hřiště však vyvolala více otázek, než odpovědí. Hráči, staří Mayové, pravděpodobně při hře napodobovali pohyby nebeských těles, čímž jakoby napodobovali pohyb Vesmíru, tedy něco, co zaznamenali jejich astronomové. Mohl by rituál mayské míčové hry odhalit některá tajemství Mayských proroctví ?

 

Mayská proroctví o konci světa mají mnoho společného s mayskými pozorováními zvláštních konjunkcí planet, z kterých Mayové usuzovali o věcech budoucích s obdivuhodnou přesností

John Jenkins, který zasvětil celý svůj život práci za obnovení prastaré Mayské kosmologie věří, že rozložení mayského míčového hřiště významně napomáhá pochopení jeho významu. Samotné hřiště je orientováno s východem prosincového Slunce při zimním slunovratu. Na západní straně mayského astrologického hřiště se nachází trůn a kameny k sezení. Víme tedy, že lidé, kteří na těchto kamenech seděli, sledovali Slunce při zimním slunovratu. Dívali se na průběh hry a zároveň sledovali astronomickou událost nad východním horizontem. Událost, kterou Mayové pozorovali v průběhu hry je velmi vzácný astronomický jev, který nazýváme mezigalaktické zarovnání.

 Mezigalaktické zarovnání je vzácný astrologický jev, který Mayové znali a uměli vypočítat s obdivuhodnou přesností, z čehož vychází i Mayský proroctví o konci světa

Slunce a galaktický střed, které se poslední dva tisíce let přibližovali, se spojili. To je přesně to dění, které dávní pozorovatelé sledovali na obloze. Pokud by Mayové měli místo s dobrým statickým výhledem na poloostrově Yucatan, mohli by tento pohyb sledovat - mohli by tedy sledovat, mohli být Mayové svědky tohoto pomalého pohybu směrem k zarovnání Slunce a středu Mléčné dráhy.

Zarovnání středu galaxie se středem Slunce může podle Mayských proroctví o konci světa vyvolat proud energie, který povede k zániku lidské civilizace 

V tento okamžik se nachází seřazeny v zákrytu Země, Slunce za zimního slunovratu a nukleární výběžek v galaktickém středu. Mayové tedy mohli sledovat pomalý posun mléčné dráhy a středu galaxie jak se přibližovali ke středu horizontu a dělali to bez větších problémů před dvěma tisíci lety. Toto mayské astronomické hřiště je svědectvím neuvěřitelně vysokých znalostí prastarých Mayů. Není bez zajímavosti, že tento úkaz se objevuje pouze jednou za 26 000 let a Mayové se ve výpočtu spletli pouze o několik minut - nebo že by se pletly naše přístroje ?

 Mayové a mayský kalendář spolu s proroctvími o konci světa v roce 2012 

Je téměř jisté, že když vytvořili svůj, tedy mayský kalendář, který rokem 2012 končí před více než 2100 lety, museli vědět, že posledním datem je právě datum 21.12 2012, aby tato skutéčnost vycházela přesně na den zarovnání Země, Slunce a středu galaxie. Vzhledem k tomu, že k tomuto úkazu dojde skutečně pouze jednou za 26 000 let, neexistují žádné záznamy o tom, že by toto zarovnání mělo mít na naši planetu katastrofální následky, ale neexistuje rovněž jediný úkaz, který by potvrdil, že tomu tak není. Některým současným potomkům prastarých Mayů souvisí datum 21.12 2012 s koncem jejich tisíce let starého kalendáře.

 

Když se Slunce zarovná se středem galaxie, nepochybně to vyvolá energii, která zničí svět. Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že se tak stane právě 21.12 2012

Zkoumání Mayských proroctví o konci světa v roce 2012 se ujal jeden z předních vědců, profesor Adam Maloof 

Profesor Maloof se domnívá, že na planetě musí existovat místo, které by dalo odpověď na to, co si Mayové představovali o posledních dnech světa. Doufá, že nalezne odpověď v Drážďanech v Německu. Hluboko ve sklepeních Saské Zemské knihovny leží jeden z posledních dochovaných mayských spisů na této planetě. Mnoho odborníků se domnívá, že právě v hieroglyfických znacích textu by se mohlo nacházet Proroctví o zániku světa, proroctví starých Mayů o konci světa v roce 2012. Tento spis se nazývá Drážďanský kodex.

 

 Drážďanský kodex - nejvýznamnější Mayská dochovaná literární památka obsahuje i proroctví o konci světa v roce 2012

Drážďanský kodex je jeden z posledních, ale zároveň nejzajímavějších písemných odkazů starých Mayů vůbec. Byl napsán přibližně v roce 1200 n.l. Do bádání se zapojuje profesor Nikolaj Grube, který tento dokument studuje již více než dvacet let. Drážďanský kodex je zatím nejsofistikovanější písemná literární památka starých Mayů všech dob. V současnosti lidstvo vlastní pouze tři dochované mayské kodexy a jsou bezpečně uloženy v evropských knihovnách. Drážďanský kodex, jak se profesor Nikolaj Grube domnívá, je rozdělen do několika kapitol a většina z nich se věnuje astronomii, předpovědím o dešti a zemědělství. Poslední část Drážďanského kodexu je však kapitolou prorockou a zdá se být varováním před koncem světa a popisuje jeho průběh.

 

Dosavadní studium Mayských hieroglyfů nám umožňuje s téměř 100% jistotou říci, že víme, co je na kodexu napsáno a jaký je jeho význam

 V poslední kapitole se nachází v jistém pořadí hieroglyf pro blesky, černý déšť a ničivou vodu, která má zničit Zemi. Tyto události a tyto hieroglyfy se zdají být v Drážďanském kodexu ústřední. Mayové často zažívali masivní katastrofy, zejména související s klimatickými změnami, které přináší tropické bouře a hurikány a tyto změny často zažívali ve svém každodenním životě a proto Mayové po těchto cyklech dopředu pátrali. Závěrečná fáze klimatických změn je pak vyobrazena v poslední části Drážďanského kodexu. Poslední obrázek znázorňuje konec Světa a zničení Světa obrovským krokodýlem ( ale může to být také voda ) z oblohy, který chrlí proudy vody, aby zničil veškerý život na Zemi. Věřili Mayové tomu, že gigantická klimatická změna by mohla zničit veškerý život na Planetě ? Co by se tedy mohlo udát 21.12 2012 ?