Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví Edgara Cayceho - Edgar Cayce a jeho proroctví

Edgar Cayce ( 1877 – 1945 ) byl mužem mimořádných schopností.  A z jeho díla dodnes těží esoterikové po celém světě. Tento absolutně mimořádně nadaný jasnovidec byl rovněž diagnostikem a léčitelem a nikoliv nadarmo bývá titulován otcem celostní medicíny. 

Edgar CayceEdgar Cayce byl velkou senzací 20. století a jsou o něm napsány desítky knih a nesčíslně publikací. Byl slavný, avšak sám prožil těžký život plný osudových zvratů i finančních problémů. Edgar Cayce byl hluboce věřící a přesvědčen, že má poslání pomáhat lidem – možná právě proto se všechna jeho proroctví se vyplnila s překvapivou přesností.

Edgar Cayce a proroctví o krachu na světové burze

Edgar Cayce se nemýlil například v předpovědi krachu na světové burze; mírně mu předpověď nevyšla v otázce data vypuknutí druhé světové války, kdy se domníval, že k ní dojde o tři roky dříve. V roce 1927 předpovídá, že z jediné kapky krve člověka budou lidé schopni určit všechny nemoci. Předpověděl správně tsunami na rok 2004, a to i s počtem 230 000 mrtvých.

Podle Edgara Cayceho dojde v blízké budoucnosti k setkání lidí a mimozemšťanů

Podle Edgara Cayceho dojde v blízké budoucnosti k setkání lidí a mimozemšťanů, kdy podle něj jsou bytosti podobné lidem v celém kosmu, projevují se v různých formách, vyznačují se vyššími city a vědomím. Cayceho nejvíce děsily jeho vlastní vize budoucnosti, kdy mimo jiné předpovídá zhroucení vládnoucího systému na Zemi a předpovídá rovněž velké sjednocení lidstva. Podle Cayceho se to však stane za cenu mnoha utrpení, neboť systém se bude všemi prostředky, a to i těmi nejhoršími bránit, aby, až se velká lež prozradí, udržel svou vládu co nejdéle.

Cayceho proroctví o roce 2012 jsou rovněž velmi zajímavá. Prorok lidstvu předává informace o trvání sedmi věků, kdy je tomu tak podobně, jako u Mayů či Aztéků; o trvání sedmi věků jsou přesvědčeni rovněž staří Egypťané.

K prvnímu přepólování Země podle Cayceho došlo vlivem velké potopy před 12.000 lety, ke druhému posunu však dojde „ohněm“, kdy galaktické vlny proniknou Zemí a silné záření způsobí genetické změny všech buněk a lidstvo se během velmi silných frekvencí transformuje. Až lidé projdou velkou transformací spojenou s poznáním sama sebe a jiných světů, přijde Zlatá doba lidstva.

Edgar Cayce a Atlandita

Cayce je velmi často spojován s Atlantidou. Tvrdil, že současné lidstvo vzešlo ze staré Atlantidy. První skupina obyvatel USA žila v Atlantidě, Egyptě, Římě a v raném americkém období. Druhá skupina žila v Atlantidě, Egyptu, Římě, Francii a byla v americké občanské válce. Cayce potvrdil, že se Atlantida nacházela mezi Mexickým zálivem z jedné strany a Středozemním mořem ze strany druhé. Důkazy o existenci civilizace Atlanťanů je možné najít v Pyrenejích, Maroku, v Britském Hondurasu, na Yucatanu a na ostrovech u Ameriky, speciálně na Bimini.

Cayce dělil historii Atlantidy na 3 období

Cayce dělil historii Atlantidy na 3 období. První období počítá na 50 tisíc let před naším letopočtem, druhé období na 28 tisíc let př.n.l. a třetí a poslední éra úplného potopení mezi léty 10 500 - 10 000 let př.n.l. Atlanťané se podobali rudé rase. V mnohých článcích Cayce hovořil o době Atlanťanů, kdy probíhal boj mezi dvěma skupinami. Jedna z nich "Děti zákona Jediného" to je světlé síly a druhá "Synové Belialu" - temné síly. Během války mezi nimi byla část kontinentu zničena.

Cayce mimo jiné tvrdil, že v egyptských pyramidách se skrývá historie Atlantidy.

Ze dvou a půl tisíce zápisů zasvěcených "čtení životů" byla třetina zasvěcena Atlantidě. Všechny tyto zápisy jsou zachyceny v knize, jejímž autorem je jeho bratr, "Edgar Cayce o Atlantidě". Edgar Cayce mimo jiné tvrdil, že v egyptských pyramidách se skrývá historie Atlantidy. Kopie všech dokumentů Atlantidy o její historii i civilizaci byly přeneseny do Egypta Atlanťany a uschovány v Sále letopisů, v nevelké pyramidě, která leží mezi pravou tlapou Sfingy a řekou Nil. V tomto archivu se mají rovněž nacházet těla původních Atlanťanů. 

Edgar Cayce a starověký Egypt

Jakmile bude "Sál letopisů" v pyramidě odhalen, bude nalezena výzdoba oltářů s nápisy, které budeme umět přečíst a nejvýznamnější doklady o kultuře původních obyvatelů Atlantidy. Edgar Cayce předpovídal, že i na Yucatanu, kam se Atlanťané ve své době dostali loděmi a letadly v Americe bude odhalen Chrám bohyně Ištar, kde mají být uloženy historické dokumenty Atlanťanů. Cayce rovněž potvrzuje, že Cheopsova pyramida byla postavena mezi lety 10 490 - 10 390 př.n.l., kdy v té samé době byla postavena i Sfinga. Cayce upřesňuje, že je důležité, aby informace byla nalezena u základny levé přední tlapy Sfingy a nikoliv v podzemních tunelech pod Sfingou. Proč tomu tak má být však nesděluje. Tato informace je podle něj uložena v překrásném kameni v základu tlapy. V samotné Cheopsově pyramidě pak budou nalezeny informace týkající se doby, kdy ve starém Egyptě proběhl velký přerod po příchodu vysoce rozvinuté civilizace Atlanťanů. Informace v Cheopsově pyramidě obsahuje veškerou historii lidstva až do roku 1998.

Cayce hovoří o době nového zrození

Cayce o této době dále říká,  že přijde, až Země změní svoji polohu, a objeví se Velký Mesiáš, aby vyplnil proroctví. Cayce dále nazývá Cheopsovu pyramidu jako Stavbu Porozumění, kdy podle něj byla postavena s využitím levitace a Vesmírných zákonů, které dovolují železu, aby se vypařilo ve vzduchu. V této pyramidě se nachází sál zasvěcení a cíl pyramidy je mnohem vyšší než-li jen jako pohřební místo. Uvnitř pyramidy se mají nacházet matematické a astronomické propočty o ukončení zemského cyklu, o možné změně pólů a o příchodu nového Mesiáše, který na Zemi přinese mnohé velké změny. Také zde mají být zaznamenány zašifrované údaje o tom o jaké změny se bude jednat – jejich poslání však bude jasné : Můžeme si přivodit stejnou, i horší zkázu podobně, jako předešlé národy.

Bohyně Ištar

Pochopení tohoto božstva je velmi složité, neboť vyjadřovalo protiklady přírody; z textů vyplývá, že Ištar byla zároveň rodičkou, matkou, ale i neplodnou ženou, byla ničitelka i stvořitelka, přinášela mír i válku.

Většina vědců klade vznik této bohyně zhruba do roku 4000 př. n. l., kdy prošla velmi složitým vývojem, postupně byla sloučena s několika bohyněmi a bohy, čímž vzniklo velmi mocné božstvo.

Nejprve byla zobrazována jako rákos kolem roku 1500 př. n. l. ji symbolizovala Ištařina osmicípá hvězda, okolo roku 3000 př. n. l. se začíná objevovat v lidské, většinou ženské podobě, v mužské podobě byla zobrazována, pokud měl vyniknout její válečný aspekt.