Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví Baby Vangy - prorok Baba Vanga je často nazývána jako Nostradamus 20. století

Baba Vanga a její proroctví bývají často přirovnávána k předpovědím, která sepsal ve svých Proroctvích sám velký Nostradamus. Baba Vanga je svými proroctvími o Evropě v souvislosti s Michelem de Nostredame velmi často citována.

Proroctví Baby Vangy jsou velmi často přirovnávána v souvislosti s Evropou se samotným Nostradamem

Rozsah a přesnost těchto předpovědí přesně na konkrétní roky je zarážející až podezřelá - navíc vše umocněno tím, že doposud o takových velmi konkrétních a vcelku přesných "předpovědích" nikdo neslyšel. Pravděpodobný zdroj je však asi v ruském tisku, jež na jaře tohoto roku tato "proroctví" hojně šířil. Zajímavé je, že někdy uváděl "proroctví" pouze do roku 3797, jindy zase až do roku 5079.

Podobnost mezi proroctvím Nostradama a Proroctvím Baby Vangy jsou někdy zcela zarážející

Zarážející je podobnost s proroctvím Nostradama či Biblí. Jak Bible tak i Nostradamus např. mluví o tisícileté říši, kdy budeme žít v míru a spokojenosti, ale i o takových detailech jako je změna oběžné dráhy (či vychýlení zemské osy) Země - viz Nostradamus Centurie I/56, předmluva ke králi Jinřichovi II a dopis jeho synovi, v Bibli pak Izaiáš 24/20. I o chybě na Slunci mluví oba zdroje. V souvislosti s činností Slunce jsou velmi zajímavá i Malachiášova proroctví o posledním papeži, ve kterých popisuje změnu sluneční aktivity prostřednictvím popisu pontifikátu papeže Jana Pavla II. Největším překvapením je však uvedení roku 3797 - "u Vangy" i Nostradama naprosto totožný.

Proroctví Baby Vangy se stala moderní legendou, které většina proroctví naprosto přesně vyšla

Baba Vanga se stala moderní legendou. O jejím životě se vyprávějí nejrůznější příběhy. Jeden z nich líčí, jak ji v 11 letech zastihla silná bouře, která jí do očí navála písek a prach. Poté ji vyzvedla do vzduchu a ona spadla kousek od domu, kde žila. Od té doby oslepla na obě oči. Současně se slepotou se objevil její 'dar' předpovídat budoucnost. O své schopnosti mluvila jako o cestování časem.

Rozdíly mezi Proroctvími Michel de Nostradama a Proroctvími Baby Vangy

Ovšem Nostradamus toto datum prezentuje jako konečné a na rozdíl "od Vangy", jako jedno z mála přesného uvedení času(vlastně jen jedno ze tří). S "proroctvím" k roku 2010, pak překvapivě s nemalou přesností korespondují některé zdroje vycházející z Nostradamova díla 2008 - Pokusy o atentát na čtyři hlavy států. Konflikt v Indonésii. Toto je jedním z důvodů třetí světové války.

Předpovědi, které vyšly z Proroctví Baby Vangy:


Teroristický útok na 11. září 2001
Smrt princezny Diany (1997)
Rozpadnutí Sovětského svazu (1991)
Perestrojka v Rusku (1987)
Datum Stalinova úmrtí (1953)
Potopení ruské ponorky Kursk (2000)
Jednání Gorbačova a Reagana (1987)
Konflikt v Jižní Osetii (2008)

Baba Vanga prorokuje i nektere události ve vzdálené budoucnosti a některé proroctví jí jsou neprávem přisuzována jako nepravdivá

2010 - III.světová válka začne v listopadu 2010 a skončí v říjnu 2014. Začne jako obvykle(konvenčně), pak se ale použijí jaderné a chemické zbraně.

2011 - V důsledku jaderného spadu na severní polokouli byly ponechány svému osudu všechna zvířata a vegetace. Pak muslimové povedou válku proti Evropanům s chemickými zbraněmi. Měli bychom se mít zcela jistě napozoru, neboť první část proroctví Baby Vangy vyšla - Evropa bude zasažena jaderným spadem a STALO SE - Havárie Jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku nás přesvědčila o tom, že Proroctví Baby Vangy je třeba nebrát na lehkou váhu.

2014 - Většina lidí trpí rakovinou kůže a jiným kožním onemocněním 

2016 - Evropa bude téměř prázdná

2018 - Nová Čína se stává světovou velmocí. Rozvojové země zase ovládají vykořisťovatelé.

2020 - Vše ze Severní a Jižní Ameriky se zformuje do Svaté říše z Británie.

2023 - Menší změna v zemské oběžné dráze.

2024 - Svatá říše z Británie začne ovládat Nový Zéland, dobyté Japonsko a část z Indočínského poloostrova

2025 - Evropa je stále málo osídlená

2028 - Vytvoření nového zdroje energie. Hlad je postupně překonán. Vypuštěná posádka s kosmickou lodí k Venuši

2033 - Polární led taje. Vyšší hladiny oceánů.

2043 - Světová ekonomika je prosperující. V Evropě vládnou muslimové.

2046 - Každé tělo může být vyrobeno. Výměna částí těl se stává jedním z nejlepších způsobů léčby.

2066 - Při útoku na muslimský Řím, Spojené státy použili nový druh zbraně - klima. Prudké ochlazení.

2076 - Beztřídní společnost.

2084 - Obnova přírody.

2088 - Nová nemoc - stárnutí za pár sekund

2090 - Aeolia Schenberg popisuje potenciální řešení na globální krizi spojenou s pohonnými hmotami - teoretický základ pro kombinovaný orbitální výtah a fotovoltaický energetický systém. Výstavba a ochrana, kterou předpovídá zaměstnávat humanoidní stroje ne nepodobné mobilním oblekům.

2097 - Nemoc rychlého stárnutí poražena

2100 - Umělé slunce osvětluje odvrácenou stranu Země

2111 - Lidé se stávají živými roboty

2123 - Válka mezi malými národy. Velké národy nezasahují

2125 - Maďarsko zachytí signály z vesmíru

2130 - Kolonie pod vodou 

2164 - Zvířata se stávají napůl lidskými

2167 - Nové náboženství

2170 - Velká sucha

2183 - Kolonie na Marsu se stane jadernou mocností, a požaduje nezávislost na Zemi 

2187 - Zastaví se dvě velké erupce sopek.

2195 - Mořské kolonie plně vyvinuty, oplývající energií a potravinami.

2196 - Úplné promísení Asiatů a Evropanů

2201 - Na Slunci došlo ke zpomalení termojaderného procesu .Teplota poklesla

2221 - Při hledání mimozemského života, lidstvo přichází do styku s něčím strašným

2256 - Kosmické lodi zanechaly na Zemi hrozné nové choroby

2262 - Planety postupně mění oběžné dráhy. Mars je ohrožen kometami.

2271 - Znovuspuštění fyzikálních konstant se změnilo.

2273 - Míchání žluté, bílé a černé rasy. Nová rasa.

2279 - Energie z ničeho

2288 - Cestování zpátky v čase. Nové kontakty s mimozemšťany.

2291 - Slunce se ochlazuje. Byly provedeny pokusy na obnovu.

2296 - Silné erupce na Slunci. Změna síly gravitace. Začínají padat staré vesmírné stanice a družice.

2299 - Ve Francii, partyzánské hnutí proti islámu.

2302 - Nové důležité zákony a tajemství vesmíru odhaleno.

2304 - Tajemství Měsíce odhaleno.

2307 - V důsledku vyčerpání fosilních paliv lidstvo muselo hledat nové zdroje energie. Pomoc byla nalezena v podobě obrovského pole solárních kolektorů elektrárny na orbitu Země, podporované třemi orbitálními výtahy, každý sloužící jednomu ze tří "energetických bloků" na této planetě. Tento téměř nevyčerpatelný zdroj energie ale využívají pouze velké mocnosti a jejich spojenci, jinak je neustálé válčení po celém světě mezi zeměmi pro pohonné hmoty a energii. Státy které kdysi hospodářsky spoléhaly na fosilní paliva se propadají do chudoby.

2308 - Vytvoření soukromé vojenské organizace, zvaná Nebeské jsoucno, určené k vymýcení války a sjednocující lidstvo prostřednictvím využití čtyř humanoidní strojů zvané Gundamy.

2341 - Něco hrozného se blíží Zemi z vesmíru.

2354 - Nehoda v jednom z umělém slunci vede k suchu.

2371 -Hladomor.

2378 - Nová rychle rostoucí rasa. Cestovatel se vrátil na Zemi.

2480 - Dvě umělé slunce se srazí. Země v soumraku.

3005- Válka na Marsu. Porušena trajektorie planety. 

3010 - Kometa zasáhla Měsíc. Kolem Země se vytvořil kroužek/pásmo, ve kterém je kamení a prach. 

 3797 - V této době je na Zemi zabit veškerý život, ale lidstvo položí základy pro nový život v jiném hvězdném systému. 

 3803 - Nová planeta je obydlena jen málo. Menší počet kontaktů mezi lidmi. Klima nové planety ovlivňuje organismus lidí - jejich mutací. 

 3805 - Válka mezi lidmi kvůli zdrojům. Více než polovina lidí vymírá. 

 3815 - Válka skončila. 

 3854 - Rozvoj civilizace se prakticky zastaví. Lidé žijí ve stádech jako zvířata. 

 3871 - Nový prorok promlouvá k lidem o morálních hodnotách, náboženství.

3874 - Nový prorok obdrží podporu od všech částí populace. Organizovaní nové církve.

 3878 - Podle církve se znovu vyškolují noví lidé zapomenutým vědám. 

 4302 - Nová města rostou ve světě. Nová církev podporuje rozvoj nových technologií a vědy. 

 4302 - Rozvoj vědy. Vědci rozluštili celkový dopad chování všech onemocnění v organismu. 

4304 - Našli způsob jak vyhrát nad každou chorobou.

 4308 - Vzhledem k mutaci lidí od posledního začátku, používají jejich mozek více než z 34%. Zcela ztratili pojem zla a nenávisti

 4509 - Poznání Boha. Člověk konečně dosáhl takové úrovně rozvoje, že může komunikovat s Bohem

 4599 - Lidé dosáhli nesmrtelnosti

 4674 - Rozvoj civilizace dosáhl svého vrcholu. Počet lidí, kteří žijí na různých planetách je asi 340 miliard. Začíná asimilace s mimozemšťany

 5076 - Hranice vesmíru. Nikdo neví co s tím. 

5078 - Rozhodnutí opustit hranice vesmíru. Ačkoli asi 40 procent obyvatel je proti tomu. 

 5079 - Konec světa.

Baba Vanga, Vanelija Pandeva Gušterova. Po oslepnutí se u ní počala prohlubovat telepatie a jasnozřivost. Její předpovědi dosahovaly až 80 % úspěšnosti, což je až neobvykle vysoké číslo.