Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Přechod na zimní čas 2014

Blíží se čas, kdy přetočíme hodinové ručičky o hodinu zpět. 

Blíží se čas, kdy přetočíme hodinové ručičky o hodinu zpět. Přechod na zimní čas prožijeme již tuto neděli 26.10.2014, takže nezapomeňte si přetočit ručičky hodinek o hodinu zpět a využít tak možnost si třeba pospat, byť jen o hodinku déle. 

Před příchodem zimy nás jistě posunutí času zpět potěší, avšak ne každý je však zastáncem změn času. Zatím tomu však tak je a my si na případnou změnu legislativy budeme muset počkat. Možná, kdo ví, třeba právě v roce 2015 někdo z nově odpovědných otázku změny času opět obnoví a přikloní se pro jednu či druhou stranu.

Pokud na čas lidská bytost nemyslí, čas neexistuje

Přechod na zimní čas 2014To však ukáže až čas; právě onen čas, se kterým tak rádi manipulujeme. Není bez zajímavosti, že změnami mezi letním a zimním čase se vůbec nezabývali. Souvisí to sice s mnoha okolnostmi, ovšem ta nejzajímavější je, že převládal názor, a to i u významných filosofů, že „Pokud na čas lidská bytost nemyslí, čas neexistuje ...“  

Po celou dobu v Antice čas chápali jako lineární, ke zlomu dochází až dílem sv. Augustina „De civitate Dei“, tedy „O obci Boží“ ve 22 knihách. Augustin se v díle rovněž zabýval problematikou času a teprve od vydání díla začíná středověk směrovat od cyklického chápání času k pojetí času lineárnímu.

.

Zimní čas je úprava měření času, při které se v zimních měsících roku používá čas posunutý zpět

Zimní čas je úprava měření času, při které se v zimních měsících roku používá čas posunutý zpět oproti běžnému pásmovému času. Jako zimní čas se však někdy označuje i standardní pásmový čas (jako protiklad letního času). Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé dne 21. listopadu 1946 zmocnilo zákonem č. 212/1946 Sb., o zimním čase, vládu, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času zimní čas a určovala jeho počátek a konec. Zákon č. 212/1946 Sb. nebyl nikdy zrušen, s československým právním řádem jej převzaly Česká republika i Slovenská republika a jejich vlády tedy stále mají platné zmocnění zimní čas zavést.

Zima letos přichází dřív, podobně, jako dříve přišlo jaro

Čas je slovo, které, ač si toho snad nejsme vědomi, užíváme častěji dá se říci, že nás doprovází denodenně a po celý náš život. Zimní čas – vánoční čas takže je zřejmé, že je už načase se připravovat na Vánoce, vždyť už i v mnohých supermarketech je to znát. Příští měsíc by měl dle pranostik přijet sv.Martin na bílém koni a nechme se překvapit, zda s sebou přiveze i první sněhovou nadílku. Čas je neúprosný počítač, který nám nyní vygeneroval hodinu sama sebe navíc a je na každém z nás jak tuto hodinu využijeme. Zima letos přichází dřív, podobně, jako dříve přišlo jaro; vždyť v Tatrách jsou jiz svišti pod zemí. Všichni se již zahrabali do svých nor a podle zoologů to je jednoznačné znamení, že zanedlouho se pořádně ochladí. Svišti jsou skvělí meteorologové. Vycítí, kdy přijde zima, schovají se před ní v noře a její vchod zcela zablokují směsí kamení, hlíny a slámy, aby jim do nory nepronikal chlad. Říká se, že se zazdí. Věřme, že letošní zima 2014 přijde poklidně a nedopadneme jako ti svišti : Totiž, že se nebudeme muset zazdít :)