Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Verze 1.2013

 

1) Na webové stránce www.presny-cas-online.cz mohou být zobrazeny prvky Google Adsense společnosti Google Inc. tzv., se sídlem : Privacy Matters c/o Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA, a pro sledování efektivity je do zdrojového kódu vložen nástroj Google Analytics stejné společnosti.

2) Nástroj Google Analytics a Google Adsense využívá pro svou funkci soubory cookies, které se mohou zapisovat do Vašeho počítače. Prostřednictvím těchto souborů se však neshromažďují žádné osobní informace, jako je poštovní, doručovací nebo e-mailová adresa. Záznamy obsahují standardně sledované údaje, jako je  IP adresa počítače, datum a čas, používaný operační systém a typ internetového prohlížeče. Údaje o chování uživatelů zahrnují obecné informace o prohlížení webových stránek, jako je počet zobrazených stránek, nastavení jazyka a rozlišení obrazovky v prohlížeči. Nástroj Google Analytics uchovává IP adresy uživatelů pouze do té doby, než je určena geografická poloha návštěvníka a poté jsou tato data zneškodněna.

3) Soubory cookie, které výše zmíněné nástroje využívají nepoškozují hardware či software počítače či mobilního telefonu a jsou k zobrazení prostřednictvím standardních textových editorů, jako je například Poznámkový blok či aplikace k tvorbě a editaci textu z dílny www.openoffice.org . Tyto soubory neobsahují žádný škodlivý kód či části takových kódů nebo programů či jakýkoliv jiný materiál, který není v souladu s dobrými mravy, Ústavou České republiky a platnými nařízeními Evropské unie. Provozovatel webové stránky zejména při zpracování a užívání osobních informací návštěvníků  www.presny-cas-online.cz  respektuje práva uživatele sítě internet definovaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

4) Provozovatel webové stránky se zavazuje, že nebude, a nedovolí ani žádné potenciální třetí straně, používat službu pro sledování či shromažďování osobních informací uživatelů sítě Internet a nebude při používání této služby osobně nebo třetí stranou spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky  http://www.presny-cas-online.cz s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje. Provozovatel se rovněž zavazuje, že neumožní ani třetím stranám spojovat jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky  http://www.presny-cas-online.cz s jakýmikoliv osobními informacemi z jakéhokoliv zdroje.

5) Máte možnost prostřednictvím konfigurace nastavení Vašeho prohlížeče používání souborů cookies zakázat. Veškeré funkce webové stránky jsou použitelné i bez cookies.

6) Toto Prohlášení o ochraně údajů je platné k 01.01 2013