Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Letní čas | Přechod na letní čas

LETNÍ  ČAS A PŘECHOD NA LETNÍ ČAS

V České republice byl letní čas zaveden poprvé za první světové války v letech 1915 a 1916. Letní čas se vrátil se opět za druhé světové války v roce 1940 a trval až do roku 1949.

letní čas v ČR začíná vždy poslední neděli v březnu, kdy hodiny posouváme ráno z 2:00 na 3:00

Letní čas | Přechod na letní časPotřetí došlo k úpravě času v roce 1979, a to zejména v důsledku často skloňované ropné krize a energetických i ekologických problémů. Státy současné EU měly letní čas jako standard zavedeny již od roku 1976. Není bez zajímavosti, že až do roku 1995 trval letní čas šest měsíců, od roku 1996 se ČR připojila k standardům Evropské unie a dobu trvání letního času prodloužila na celých sedm měsíců. Letní čas zavedly všechny země Evropské unie, USA či Mexika.

Praktické zavedení letního času a posun času v českých zemích 

Prakticky byl letní čas poprvé zaveden za první světové války v roce 1916, a to v převážné části evropských zemí, kdy jako první zřejmě letní čas zavedlo Německo, a to od 30. dubna 1916 do 1. října téhož roku, a Rakousko-Uhersko, jehož součástí tehdy byly i české země. Tento letní čas se v obou monarchiích uplatňoval až do roku 1918. Rovněž Velká Británie se ke změně připojila a letní čas zde ve třetím válečném roce fungoval mezi 21. květnem a 1. říjnem 1916. Rovněž pak v Švédsku od 15. května 1916 do 30. září 1916. Dne 19. března 1918 byla ve Spojených státech amerických zavedena časová pásma, doposud používaná pouze v železniční dopravě, se kterými bylo zavedeno i používání letního času od 31. března po celý zbytek 1. světové války.

Letní čas a přechod na letní čas v evropských zemích a Rusku

Letní čas platil rovněž mezi léty 1918 a 1919, byl však natolik nepopulární s ohledem na nesoulad s biorytmy lidského těla, že jeho zavedení bylo zanedlouho opět zrušeno. U našeho velkého východního souseda, v Rusku, byl letní čas poprvé zaveden v roce 1917, v některých obdobích ve 20. letech byla hodinová ručička posunuta o dvě, nebo dokonce i o tři hodiny dopředu. Po několikaleté přestávce byl v SSSR znovu čas změněn v roce 1930 a lišil se od pásmového času o jednu hodinu, lze tedy říci, že letní čas v této rozlehlé zemi platil po celý rok.

Zavedení celoročního letního času v Rusku

V průběhu 2. světové války v letech 1943 a 1944 byl k tomuto posunutému času ještě zaveden další letní posun o jednu hodinu, čímž se hodinky dostaly o dvě hodiny napřed oproti aktuálnímu časovému pásmu. V únoru roku 2011 schválil ruský prezident Dmitrij Medveděv zrušení standardního času a zavedení letního času celoročně. Naposledy se tedy v Rusku posunul čas 27. března 2011 o hodinu dopředu a zdá se, že se již nevrátí zpět - alespoň v něčem pozitivním jsou Rusové dopředu. Stejný krok v témže roce ohlásilo i Bělorusko a Ukrajina a v roce 2012 i Arménie. 

Aktualizace 25. 10 2014 : Rusové se dočkali změny opět na zimní čas dne 26. října 2014. Státní duma i prezident Vladimir Putin zákon o změně času zpět na zimní podepsali a tak si většina Rusů opět posunula hodinky zpět - ke změnám však přecejen došlo : Letní čas si „navěky“ zachovají také v Urdmurtsku, na Čukotce a v Samarské a Kemerovské oblasti. Souvisí to s 11 ( jedenácti )  časovými pásmy, která nový zákon zavádí. Více o změně zimního času v Rusku zde :

 Letní čas a přechod na letní čas v průběhu II. světové války

Letní čas na sebe znovu upozornil jako možnost úspory v důsledku energetických opatření zaveden za druhé světové války. V Protektorátu Čechy a Morava fungoval letní čas nepřetržitě od 1. dubna 1940 až do 4. října 1942, dále pak v letních měsících let 1943–1949. Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Následně bylo zavedeno pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový víkend, tedy v noci ze soboty na neděli a končil posledním víkendem v září. Rokem 1996 je letní čas o jeden měsíc delší, kdy je prodloužen do posledního víkendu v říjnu. Touto poslední úpravou se docílilo, že je letní čas zaveden po větší část roku než čas pásmový.

 Konec letního času a přechod na zimní čas v České republice

Letní čas končí poslední neděli v říjnu, kdy se po 02:59:59 SELČ hodiny posunou na 02:00:00 SEČ. Toto uspořádání změny letního času na zimní platí od roku 1996, do té doby byl konec letního času obvykle poslední neděli v září. Letní čas je však samozřejmě zálžitostí zemí mírného pásma. Ve všech státech Evropy s výjimkou Islandu, Ruska, Běloruska, části Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a Špicberky se letní čas používá a podle závazných pravidel EU přechod nastává ve všech časových pásmech současně, a to v 1:00 UTC, tedy ve 2:00 SEČ, což znamená ve 3:00 SELČ poslední neděli v březnu, resp. říjnu.