Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Tibetský kalendář a tajemství tibetského kalendáře

Tibetský kalendář, historie a současnost

Tibetský kalendář je lunární kalendář a obvykle mívá 12 měsíců, někdy se ale přidává i třináctý měsíc. Ten se ale ve skutečnosti nepočítá za plnohodnotný měsíc, neboť to ve skutečnosti žádný měsíc není - jedná se o zdvojení jednoho z oněch dvanácti základních, dvanácti předchozích měsíců.

Zdvojování měsíců v tibetském kalendáři

Ručně malovaný tibetský kalendářNapříklad jednou se může zdvojit měsíc třetí a při jiné příležitosti, kdy je třeba vyrovnat vznikající rozdíl, může být zdvojen měsíc třeba pátý. Při porovnání s gregoriánským rokem, který má 365,2 dne, lunární rok v tibetském kalendáři se řídí fázemi měsíce a každý měsíc v něm má právě přesně třicet dní, takže je v podstatě o něco málo kratší - má jen 360 dní. Pokud se ale některý z měsíců zdvojí, náhle má rok 390 dní, a tak je tedy v podstatě zase delší než rok gregoriánský.

V našem systému počítání času, jeho matematického vyjádření, které nám umožňuje se v čase lépe orientovat však rozhodně nikde není napsáno, že rok musí mít vždy nějakou neměnnou délku - důležité je, aby všechno v lidském životě s ohledem na přírodní procesy vždy vše vycházelo tak, jak má.

Délka měsíců a jejich střídání v tibetském kalendáři

Například ani měsíce nemusejí mít vždy 30 dní, což ostatně vidíme na měsíci únor, v našem, gregoriánském kalendáři. Všechno se totiž odvíjí od měsíčního cyklu, kdy měsíční cyklus je vždy o něco málo kratší. dokonce i dny mohou být různě dlouhé, vždy ale platí, že patnáctý den měsíc dorůstá do úplňku - každý patnáctý den v měsíci se tedy můžeme kochat na nočním nebi úplňkem a poslední, třicátý den, musí být Měsíc v Novu. Někdy se porot zdvojují dny, aby to sedělo a někdy se zase naopak některé dny vypouštějí. Kalendář se každoročně sestavuje v klášterech, podle příznivosti některých dnů či měsíců se může stát, že nešťastný den/měsíc bude vypuštěn a naopak velmi příznivý den/měsíc se bude opakovat dvakrát.

Nový rok v tibetském kalendáři

Na jedné straně je jasné, že s ohledem na náš, gregoriánský kalendář se bude jednat o datum pohyblivé. Na druhé straně tento způsob výpočtu data začátku nového roku se zdá být podstatně více v souladu s přírodou. Podle Tibetského kalendáře musí každý měsíc končit Měsícem v Novu, a tedy i ten poslední, podobně jako každý rok musí končit zimou, ročním obdobím Zimy, nový rok totiž Tibeťané chápou jako znovuzrození, a tak tedy následující rok začíná jarem. Je pravidlem, že těmto zásadám se musí každý rok přizpůsobit - začít tedy na jaře a skončit v zimě. Kdy k tomu tedy dochází ? Většinou začíná rok v českém únoru, avšak ani to není pravidlem, někdy se může přesunout až na začátek března, neboť vždy záleží na tom kolik a jak dlouhých měsíců daný rok má. Měsíční cyklus je zkrátka pro Tibetský kalendář zásadním pilířem.  Tibetský kalendář pak může mít čtyři podoby. První tzv. královský kalendář, kdy je rok 0 rokem 127 př. n. l. gregoriánského kalendáře, další datování může být to, které se používá na tibetských bankovkách, kdy rok 0 odpovídá roku 254 n. l. Další možný typ zápisu data u Tibeťanů je pomocí gregoriánského kalendáře a pomocí tradičního tibetského kalendáře zvaného rabčhung opakující zmíněný cyklus šedesáti let.

Symbolika a význam tibetského kalendáře

Základní principy Tibetského kalendáře jsou přes 3000 let staré. Postupně se však některé základy upravovaly a přibližně v sedmém století došlo vůbec k nejvýraznějším změnám : Tibetský kalendář přejímá spoustu prvků z čínského a také z indického kalendáře. Velkou zajímavostí je pak pojmenování roků, což je velmi komplikovaná součást chápání Tibetského kalendáře. V šedesátiletém cyklu rabčhung se používá kombinace 12 zvířat zvěrokruhu, což jsou myš, vůl, tygr, zajíc, drak, had, kůň, ovce, opice, pták, pes a prase.

Význam znamení zvířat v tibetském kalendáři :

Myš - Myš má tendenci být introvertní, jemná a stabilní. Vychází dobře s ostatními, avšak zdá se, že na ni jiní moc nereagují. Myš se jeví jako otevřená a uvolněná, avšak  je velmi silná a kritická. Přímo říká, co si myslí. Třebaže je Myš laskavá, nemusí  to vždy znamenat, že je velkorysá. Myš dává přednost malým příležitostem a opomíjí tak ty velké. Myš neustále něco hledá.

Buvol  -  S buvolem může být těžké vycházet, jelikož pomalu pracuje a nemá rád přikazování. Nejraději spí . I když je obvykle velmi příjemný, může se chovat zle, pokud cítí, že je utlačován. Buvol také rád věci odkládá na později.

Tygr – Znamení tygra je odvážné, aktivní a bystré. Tygři jsou pyšní a oddaní ke svým blízkým. I přes tvrdý zevnějšek o svých rozhodnutích hodně přemýšlí. Tygři také rádi riskují  a jsou dobrými obchodníky.

Zajíc – Zajíc miluje nezávislost a nerad vyhledává pomoc u ostatních. Může být občas nevyzpytatelný a nečestný, ale na druhou stranu je velmi zručný.  Může působit velkoryse, ale ve skutečnosti je docela skoupý.  Je náchylný k onemocnění žaludku a žlučníku.

Drak  – Drak je dobrosrdečný a ne vždy statečný nebo aktivní. Drak může být vznětlivý, ale vždy to myslí dobře. Je komunikativní a vždy je připraven naslouchat druhým. Občas má problém zkrotit své emoce. Nebývá tak často nemocný jako jiná znamení, ale když už onemocní, může to být vážné.

Had – Hadi mívají špatnou náladu, avšak jsou vždy dobrosrdeční a optimističtí. Jen tak je nic neskolí. Jediným člověkem, kdo může hada zničit, je on sám. Jakmile si nějakou myšlenku vezme do hlavy, může být velmi tvrdohlavý. Je náchylný k onemocnění žaludku a jater.

Kůň – Kůň je velmi silný a schopný velké snahy. Jen zřídkakdy je poražen. Jeho život v dospělosti bývá zpravidla lepší než ten v mládí. Kůň je dobrý posluchač. Je také obětavý a vždy pomáhá ostatním. Jeho život má mnoho vzestupů a pádů. Občas si potřebuje dopřát trochu spánku.

Ovce  – Ovce je tichá a ne moc pohotová. Velmi ráda jí. Nepůsobí ostatním škodu, ale také se pro ně nerada obětuje. Obecně má dobrý přístup k věcem a je také dobrosrdečná. Nikdy nikam nespěchá, je vždy uvolněná. I když není líná, má občas problémy dokončit svou práci včas. Ovce je dobrým živitelem rodiny.

Opice  – Opice mohou být velmi chytré, často ale také mívají tendenci mít špatnou náladu. Jsou náchylné k nemocem. Občas se zdají uzavřené. Užívají si volného času a nejraději by se vyhnuli zodpovědnosti. Opice jsou cílevědomé a mají velké plány. Aby  dosáhli svého, neváhají lhát a podvádět.

Pták – Pták je společenský tvor, který miluje noční život, krásné oblečení, dobrou společnost obzvláště opačného pohlaví. Rádi kritizují rady ostatních a nikdy je neposlouchají. Majetek a dědictví jim často proklouzávají mezi prsty. Ptáci jsou také náchylní l tomu být zaslepeni.

Pes – Pes bývá pyšný, sobecký a snadno se nechají vyprovokovat. Má rád kolem sebe akci a je hodně přemýšlivý. Snaží se dělat věci správně, ale často dopadnou špatně. Miluje cestování a je velice atraktivní. Je elegantní a vysoce smýšlející. Má rád maso.

Prase – Prase je dobře disciplinované kromě času kdy přijde na jídlo. Může být drsné povahy, když je mezi ostatními se stejnou povahou, rád lže a vybírá si výhodu nad ostatními. Když je ale mezi dobrými lidmi, chová se mile.

Pojmenování roků v Tibetském kalendáři

Abxhom mohli podle Tibetského kalendáře vůbec identifikovat nějaký rok, tak je třeba použít jméno, které vzniká kombinací názvu kombinací dvanácti zvířecích znamení, která jsou pro zajímavost stejná, jako v čínském kalendáři, a také názvu jednoho z pěti základních prvků. To však stále není všechno. Tím, že základních dvanáct zvířecích znamení a základních pět prvků vydá celkem šedesát různých kombinací, tak se také zavedly tzv. raptšchungy, což jsou cykly právě oněch šedesáti let, které se neustále opakují. Proto je k určení roku třeba přidat i to, do jakého  RapTšchungu ten který rok patří.

Symbolika a význam Tibetského kalendáře

Tibeťané chápou svět jako celek podřízený především přírodě. Ono střídání zvířecích znamení tak vlastně prostupuje vším, kdy i dny jsou podle jejich střídání rozděleny do dvanácti částí. Dny sice Tibeťané dělí do 24 hodin, avšak starý tibetský systém počítal s dvanácti časovými úseky. V podstatě to znamená, že každému znamení připadají dvě po sobě jdoucí hodiny. Jednomu znamení náleží úsvit, jinému ráno, dalšímu znamení například náleží soumrak. Když vychází Slunce, jedná se například o dobu Draka, a to je neměnné. Ze stejného principu pak vychází pojmenování roků. Aby toho však nebylo málo, tomuto principu se však vymyká pojmenování měsíců - jejich jména jsou určována fázemi měsíce.

Rok je rozdělen do čtyř ročních období a každý rok nese jméno jiného zvířete, a to je vždy spojeno s jedním z těch prvků, což dohromady dává zmíněných šedesát kombinací, jež dohromady dávají jeden cyklus.

Duchovní význam Tibetského kalendáře

Šedesát let je považováno za dobu trvání jednoho lidského života - šedesátku Tibeťané vnímají jako jakýsi "zlomový bod", po kterém člověk již nežije "naplno". Skutečnost, že se pak někdo dožije výrazně vyššího věku, než je oněch šedesát, například osmdesáti let, je považováno za něco "nadpřirozeného" a tak jsou tyto osoby uctívány a oslavovány. Šedesátka tedy hraje v Tibetském kalendáři výraznou úlohu jednoho cyklu, kdy se vše staré uzavírá a nové se právě rodí.

Ve zvířecí symbolice se dále odráží právě i duchovní význam, kdy každé zvíře má v Tibetském kalendáři svou "povahu" a ta se přenáší i na toho, kdo se v daném znamení narodil, takže to, jaký člověk je, jaké povahové vlastnosti se v něm projevují ovlivňují jednotlivá zvířata v okamžik jeho narození.

Například pro ženy je nejlepší znamení Draka a jedná se rovněž o znamení, ve kterém je dobré se vdát. Ženám, které se vdávají v čase draka se pak dokonce říká "dračí nevěsty" a ženám, které v roce draka narodily se přisuzuje dobrá povaha. Jednou z jejích vlastností má být i síla, kdy obecně by tyto ženy měly být hodně aktivní.

Pro muže je pak za nejlepší znamení považován Tygr, které je v Tibetském kalendáři znamením statečnosti, protože muži by samozřejmě měli být stateční.

Základních pět prvků Tibetského kalendáře - dřevo, oheň, kov, země, voda

Základních pět prvků však má své vlastnosti také. Každý prvek přináší svému roku něco jiného. Když například některému roku vládne voda, znamená to dostatek vláhy, díky čemuž je dobrá úroda; obecně se dobře daří přírodě.

Tyto prvky dále ovlivňují vlastnosti zvířete, které pod daným prvkem aktuálně vyskytuje. Například rok vodního draka je odlišný od roku ohnivého draka - rozdíl je v tom, jak se pracuje s různými předpověďmi a kalkulacemi : kdy by měl nastat ideální čas pro sklizeň, v jaké době přijdou deště a jak budou dlouhé, ale také kdy je dobré dělat obchody, ale ovlivňují i takové maličkosti, kdy je například vhodná doba ke snídani či na koupel a samozřejmě - kdy je ideální čas na svatbu, aby byli manželé co nejvíce a nejdéle šťastni. Tyto odlišnosti pak vznikají tedy na základě práce s kalendářem a předpověďmi, kdy tyto kombinace všechno ovlivňují.

Další dělení roků v Tibetském kalendáři

V Tibetském kalendáři se dále roky dělí na mužské a ženské. To souvisí s tím, že prvky se opakují vždy dva roky po sobě - znamená to, že například jdou po sobě vždy dva roky zemní, ohnivé či vodní, avšak každý jeden rok je ve znamení jiného zvířete.A pravidlo je takové, že první rok daného prvku je mužský a druhý rok pak ženský a je to také odvislé od toho, jaké vlastnosti se přisuzují oněm dvanácti zvířatům.

Drak je pak spojen vždy s mužským elementem, takže například rok ženského vodního draka prostě neexistuje. Rody roků jsou však vázány pouze a jen na prvky a vychází to z toho, že se cyklicky opakují.

 Ač se to zdá trochu složité, tibetský kalendář díky své vazbě k obloze příliš složitým není.