Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Kalendáře a numerologie

Numerologie a její vztah ke kalendářům | Přesný čas onlineNumerologie a čas, a tedy i numerologie kalendářů, numerologie jména, tedy vztah čísel a kalendářů, je souvislost na první pohled téměř nehmatatelná. Numerologie opět dokazuje, že s čísly je možné manipulovat na mnoha rovinách. 

 

 

Numerologie dokazuje možnost manipulace s čísly v datech narození

V oblasti numerologie existuje praxí určovaná nutnost počítat zvířata ve stádu, odhadovat výsledky žní, obyvatelstvo ve městech. Jeví se nutné vypočítávat pozemky a určovat výdaje, váží se ovoce, určuje se množství. Především však člověk začal počítat dny, aby zjistil, kdy se znovu ukáže Měsíc v úplňku, kdy budou dny kratší a kdy delší.

 

Je těžké říct, zda zacházení s čísly bylo nejprve nutností všední praxe, nebo zda čísla jako první vynalezli kněží a okultští služebníci, aby dokázali vypočíst správný čas pro své obětní slavnosti a sváteční rituály, které, mimo jiné, označovaly pro kmen či společenství lidských bytostí začátek nové sezony, období roku. Na každý pád sloužila matematika obojímu : náboženský život i všední svět byl určován čísly - ať již byla posvátná, nebo formální.

 

Zboží určené k prodeji bylo váženo a počítáno, měřeno, počátky můžeme spatřit již v dobách směnného obchodu, kdy bylo jistě potřeba vědět množství, které se vyměňovalo. Na každý pád sloužila matematika obojímu : náboženský život i všední svět byl určován čísly. Pyramidy byly musely být propočítány ve stejném objemu, bylo v rámci stavebnictví nutné označit ulice, obytné budovy, chrámy atp. 

 

V mnoha kulturách bylo vypočítávání kalendáře vnímáno jako neobyčejně důležitý úkol. Egypťané museli zjistit, kdy se rozlévá Nil, neboť bylo zapotřebí úrodného bahna, bez něhož nemohlo obyvatelstvo očekávat žádnou sklizeň. A Sumeřané a Babylóňané pečlivě pozorovali běh hvězd, protože z něj chtěli vyčíst božský řád.

 

Více o numerologii a jménech i datech narození  >>