Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nalezen doposud největší meteorit na planetě Zemi

Největší meteorit na světě byl nalezen díky belgické výzkumné stanici

Mezinárodní vědecký tým působící na belgické výzkumné stanici Princess Elisabeth Antarctica objevil ve východní Antarktidě 18 kilogramů vážící meteorit, kdy se jedná o největší meteorit nalezený v této oblasti od roku 1988. Osmičlenný tým projektu SAMBA hledal spadlé meteority v oblasti vzdálené 140 kilometrů jižně od Princess Elisabeth Antarctica, kdy přibližně během čtyřicetidenní expedice vědci objevili až 425 těchto vesmírných těles z celkovou hmotností 75 kilogramů.

Prvotní analýza největšího meteoritu z nich naznačila, že se jedná o nejběžnější typ meteoritu. "Takový nález jsme neočekávali, neboť právě v Antarktidě většinou tak velké meteority nenacházíme". Konkrétně tento meteorit je největším nalezeným ve východní Antarktidě za posledních 25 let. Meteorit byl objeven jen díky existenci a poloze stanice Princess Elisabeth Antarctica. Tento rok, tedy rok 2013,  byl projekt SAMBA velmi úspěšný co do počtu i celkové hmotnosti nalezených meteoritů. Počáteční fáze analýzy nalezeného meteoritu naznačují, že osmnáctikilogramový meteorit má rozrušený plášť a pochází z nejranějších fází vývoje Sluneční soustavy v současnosti byl převez do Japonska pro zahájení speciálního rozmrazovacího procesu, aby se zajistilo co nejjemnější rozmrazení k odstranění všech zbytků vody.

Zkoumáním meteoritů můžeme lépe pochopit historii Země a Sluneční soustavy 

Meteority jsou studovány pro lepší pochopení vývoje Sluneční soustavy. Sama polární stanice je stanicí belgickou, která zde ráda uvítá vědce celého světa. Působení Belgie v Antarktidě má velmi dlouhou historii, snad možná i nejdelší ze všech států, které se kdy o Antarktidu a její výzkum zajímaly - Belgie má s Antarktidou skutečně velmi silné vazby. První stanice, která systematicky Antarktidu zkoumala, byla právě stanice belgická, a to King Badouin Station, která však byla po pouhých deseti letech provozu opuštěna především vzhledem k energetické a s tím související finanční náročnosti celého projektu. O čtyřicet let později byla během let 2007-2008 vystavěna právě stanice Princess Elisabeth Antarctica.

 Belgická výzkumná antarktická stanice je unikátním projektem, který slučuje soulad s přírodou a ekologickou energetickou soběstačnost

Tato vědecká výzkumná stanice je unikátním projektem, který se vyznačuje ekologickou nenáročností a nulovými emisemi. Téměř žádným dopadem na životní prostředí vyznačující se stanice se stala jedničkou mezi všemi antarktickými vědeckými výzkumnými stanicemi, kdy vědcům nabízí nejvýkonnější a nejmodernější technologie pro polární výzkum, soběstačnost a velmi silné logistické zajištění.

Zdroje : scienceworld.info

antarcticstation.org