Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví

Proroctví o velké povodni | Proroctví o velké vodě a nástupu nového věku lidstva 2013

 Proroctví o velké vodě v letech 2010 - 2020 se objevují napříč všemi kulturami

Nejen Mayská proroctví, sumerská proroctví, proroctví Nostradama i proroctví Sibylina, proroctví kmenů Hopi - to je jen malý výčet proroctví, která se shodují s tím, co můžeme pozorovat právě v současné době okolo sebe.

Proroctví - Proroctví ve svazku Devátá kniha Sibyliných proroctví obsahuje Sibylino proroctví o Evropě po roce 1600 a srovnání Sibyliných proroctví s předpověďmi na rok 2012

 V době asi 1600 let po narození Mesiáše nastanou v zemi Evropě první boje proti vládě králů.Tyto potrvají dvakrát po dvěstě let a když se bude psáti rok 2000, nebude na celém světě jediného panovníka z rodu královského. Budou vládnouti samí Josefové Egyptští, lidé, kteří z malých stanů a kmenů vyšli. Předčí svou vládou všechny pomazané, neboť vyjdou z lidu, budou mu rozuměti, bu

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyla Kniha osmá

O dnu posledním pojednává Osmá kniha proroctví Sibyliných z celkem devíti prorockých knih sibyliných - kniha nejkratší obsahuje popis posledních dnů člověka na Zemi

V osmé knize proroctví Královny Michaldy Sábské, řečené Sibyly, nalézáme téměř detailní popis posledních dnů člověka na planetě Zemi

Syndikovat obsah