Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Luna

Lunární kalendář - Lunární kalendář online - Lunární kalendář a historie lunárního kalendáře

Tradiční čínský lunární kalendář má blíže k astrologii a podle něj se v Číně určují data významných svátků | Přesný čas online podle atomových cesiových hodinLunární kalendář je kalendář, ve kterém je pro měření a datování času použit takzvaný lunární kalendářní princip založený na pozorování fází Měsíce. Třebaže lunární kalendář je svou podstatou bližší globálním astronomickým cyklům, s ohledem na technologie 21. století se lunární kalendář pro praktické využití v běžném životě současného člověka příliš nehodí. Lunární kalendář určuje data významných svátků či bohoslužeb.

Historie lunárního kalendáře souvisí s rozvojem astrologie v různých částech Země 

Vlivu Měsíce na život na Zemi si všímali již staří Číňané - jedním z nejstarších astrologických systémů je astrologie čínská. První zmínky o bádání ve vztazích lidského těla a planetárních konjunkcí nalézáme ve starověkých čínských klášterech a datum jejich vzniku odhadujeme na více než 5000 let. První čínský lunární kalendář, o kterém můžeme s jistotou tvrdit, že byl lunárním kalendářem takovým, jak jej chápeme dnes, byl sestaven již v roce 2637 před začátkem našeho letopočtu, a lze se domnívat s ohledem na jeho propracovanost, že již dříve v těchto obdobích v Číně lunární kalendáře vznikaly. Lunární kalendář má tedy v Číně tradici sahající dále, než 2500 let před našim letopočtem.

 

Lunární kalendář solární védský

Lunární kalendář solární védský je kalendářem lunárním právě takovým, jaký od lunárního kalendáře očekáváme. Podobně však, jako je tomu i v jiných náboženstvích, fáze Měsíce, tedy lunární kalendář, jsou vztahovány k nábožensky významným událostem.

Syndikovat obsah