Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Věčný Kalendář

Věčný kalendář - nekonečný kalendář je matematická pomůcka k výpočtu data či dne v týdnu bez omezení aktuálním datem. Věčný kalendář je skutečně kalendář věčný.  Věčný kalendář a princip jeho výpočtu byl znám samozřejmě již ve středověku, avšak první autor "věčného kalendáře" s největší pravděpodobností není znám. Dílo matematiků, astronomů a astrologů se však dochovalo a tento způsob výpočtu byl použit i při zavedení dnes používaného Gregoriánského kalendáře

 Věčný kalendář - nekonečný kalendář | Přesný čas online.cz

Příklad výpočtu data podle věčného kalendáře  – 09.03  1978

 

•    Nejprve v tabulce "A"nalezněte řádek, který odpovídá danému roku - v tomto případě se jedná o pořadí 26. 

•    V tabulce "B" v řádku stejného pořadí, tedy 26, ve sloupci příslušného měsíce ( zde březen ) vyberte první základní číslo pro výpočet. V případě našeho data se jedná o číslo 3. 

•    K prvnímu základnímu číslu ( 3 ) následně připočteme numerickou hodnotu, která v datu zastupuje den - tedy 9. 

•    Součtem prvního základního čísla a numerické hodnoty udávající pořadí dne v měsíci získáváme druhé výpočtové číslo : 3 + 9 = 12. 

•    Druhé výpočtové číslo, 12, vyhledáme v tabulce "C" a v příslušném sloupci nalézáme výsledek - tedy dne 09. 03 1978 byl čtvrtek. 

 

_______________________________________________________________________

 

Křesťanská církev a věčný kalendář

Není bez zajímavosti, že II. vatikánský koncil většinou 2057 hlasů proti 4 prohlásil, že "není proti zavedení věčného kalendáře" na místo dnešního kalendáře gregoriánského. Může se tedy zdát, že gregoriánská reforma z hlediska římskokatolické církve byla historicky zbytečná. Stanoviska Vatikánu, respektive současných vysokých církevních hodnostářů k zavedení "Věčného kalendáře" oficiálně nejsou známa.

 

Technologie věčného kalendáře je implementována i do náramkových hodinek

Věčný kalendář je jednou nejpropracovanějších pomůcek v oblasti tzv. chytrých kalendářů. Věčný kalendář uchovává periodickou informaci o délce každého jednoho kalendářního měsíce i během přestupných roků. Pokud věčný kalendář, nazývaný rovněž podle svého francouzského jména, quantieme perpetuell, funguje bez přestávky, nepotřebuje být přenastavován až do libovolného roku, nejčastěji do kalendářního roku 2100. Tento rok, rok 2100, na rozíl od od ostatních let, které jsou dělitelné čtyřkou,  nebude rokem přestupným. Některé věčné kalendáře na náramkových hodinkách ukazují, kolik let uplynulo od posledního přestupného roku.

 

Snahy o zavedení věčného kalendáře

V rámci tématu věčného kalendáře je nutné připomenout, že v mnoha projektech věčných kalendářů je uveden i Juliánský kalendář a následně většinou upravené verze kalendáře gregoriánského. V letech 1899-1900 byla také v carském Rusku nastolena otázka reformy juliánského kalendáře. Byla jmenována a práci zahájila zvláštní komise, jenž se opírala o zajímavý návrh astronoma Medlera z roku 1863, který vyžadoval, aby přestupné roky, které jsou dělitelné číslem 128, byly považovány léta obyčejná. Vzhledem však k tomu, že odchylky od tropického roku měly pramalý vliv na život běžného člověka, ukázalo se být vhodnější zažitý způsob počítání kalendáře neměnit.