Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Menstruační kalendář

Menstruační kalendář je samozřejmá pomůcka moderní ženy. Většina žen však stále bývá u daného odborného lékaře zaskočena otázkou na poslední menstruaci či pohlavní styk a to jen proto, že zanedbávají pravidelné vedení menstruačního kalendáře.  Menstruační kalendář je jedna z pomůcek, které jsou ženám či párům k dispozici, aby mohli zvolit např. nejvodnější dobu narození potomka. Menstruační kalendář je praktický a jednoduchý zdroj informací pro šťastné sexuální soužití.

 

Návod na menstruační kalendář - menstruační kalendář jako pomůcka moderní ženy

 Kalendář se skládá z 12 měsíců (řádky) a každý měsíc má příslušný počet dnů 

 (sloupce). Když žena začne menstruovat například 12. března, najdeme si řádek 

 příslušného měsíce březen a sloupec s číslem 12. Do čtverečku se zaznamená typ 

 menstruace: obvykle silné krvácení třemi paličkami, nebo jednou dlouhou paličkou; 

 středně silné krvácení dvěma paličkami, nebo středně dlouhou paličkou a slabé 

 krvácení jednou, nebo krátkou paličkou. Také je dobré si značit do kalendáře bolesti při menstruaci v daný den, například písmenem B a také je dobré zaznamenat do kalendáře i pohlavní styk například tečkou.

 

 

Menstruační cyklus ženy a menstruační kalendář

 

 Folikulární fáze začíná prvním dnem menstruace (menstruačním krvácením); v tento den také začínáme počítat nový menstruační cyklus. Folikulární fáze bývá také označována jako předovulační, protože v ženském těle probíhají hormonální změny, které ho připravují na ovulaci. Obvyklá délka této fáze je 13-18 dní; délka folikulární fáze se může mezi jednotlivými cykly měnit. Tuto vlastnost menstruačního cyklu ženy je  důležité vzít na zřetel při vyhodnocování výsledků menstruačního kalendáře; totižže délka folikulární fáze je biologický proces a ten znamená vývoj vajíčka uvnitř folikulu. 

 

Ovulace nastává na konci folikulární fáze, obvykle v polovině menstruačního cyklu (konkrétní časový průběh závisí na délce předcházející folikulární fáze). Ovulace v praxi představuje proces, během kterého je zralé vajíčko za pomoci luteinzačního hormonu uvolněno a nastává čas pro možné oplodnění vajíčka. 

 

Luteální fáze začíná dnem ovulace a končí prvním dnem menstruace. Obvyklá délka této fáze je 12-16 dní. U jedné ženy by tato fáze menstruačního cyklu měla být konstantně dlouhá na rozdíl od folikulární fáze. V luteální fázi prudce klesá hladina estrogenu a zároveň roste hladina progesteronu, což způsobuje další nárůst děložní sliznice. Ženské tělo je tak definitivně připraveno na přijetí oplodněného vajíčka. Součástí této změny hladiny hormonů je mírné zvýšení tělesné teploty ženy, což lze sledovat pomocí měření tzv. bazální teploty. Lze tak spolehlivě poznat den ovulace. Pokud není zralé vajíčko oplodněno, žluté tělísko zaniká a děložní sliznice spolu s neoplodněným vajíčkem odchází z těla ven v podobě menstruačního krvácení. Menstruační cyklus tak přirozeně dospívá opět na svůj počátek. 

 

 

 

Menstruační kalendář a značení plodných dnů

 

Do menstruačního kalendáře vyznačujeme rovněž i plodné dny.Za plodné dny jsou považovány 3 dny před a 1 den po ovulaci. Plodné dny vychází ze skutečnosti, že mužské spermie přežívají až 72 hodin po pohlavním styku a zralé vajíčko je schopno oplodnění v průběhu 24 hodin od uvolnění.  

I když délka cyklu se může měnit, 28 dní je obecně považováno za průměrnou hodnotu normálního ovulačního cyklu ženy. Během menstruace je nutné dodržovat zvýšenou osobní hygienu. Samozřejmostí je časté sprchování s použitím specializovaných přípravků určených pro intimní dámskou hygienu. V současnosti má každá žena možnost zvolit si pro ni nejpraktičtější způsob menstruační ochrany -ať již se jedná o menstruační vložky nebo tamponů širokého spektra specializovaných výrobců.

Menstruační cyklus je regulován kombinací hormonů a chemických látek tvořených v hypotalamu; v  hypofýze a samozřejmě ve vaječnících.