Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

UFO, mimozemské civilizace a kosmické inženýrství s hlediska chápání času

Kosmické inženýrství z hlediska chápání času a pohled na UFO a mimozemské civilizace

Je možné, že si všechny možnosti stavebních úprav sluneční soustavy i jiných úprav sluneční soustavy ( a případně i vzdáleného přilehlého okolí ) si dnes dokážeme představit jen s obtížemi. Nicméně myšlenka kosmického inženýrství, kterou se současná civilizace soustavně zabývá, a kterou by mohla zasahovat do struktury okolního kosmického prostoru, a tak je právě nejspíše a ponejvíc otázkou právě onoho času, o který se nám jedná, kdy ji lidstvo započne uskutečňovat.

Vědci se dlouhodobě zabývají technologií přestavby Sluneční soustavy a osidlování blízkého okolí Země

Vše nasvědčuje tomu, že v astronomicky dohledné budoucnosti začne osidlování kosmického okolí Země a možná i velkolepá přestavba Sluneční soustavy. Je dosti možné, že naši potomkové budou vynakládat mimořádné energetické a finanční výdaje na mezihvězdné lety, pokud se pro ně lidé v budoucnu nadchnou, nebo budou-li jim povoleny. Při současném stavu technologií, které máme dnes oficiálně k dispozici, by jediná relativistická, tedy fotonová raketa potřebovala pro start a zrychlení na rychlost blízkou rychlosti světla přibližně tolik energie, kolik by civilizace lidstva například v roce 1980 mohla vyrobit za 100 000 let - kolik by to bylo v současnosti nelze s uspokojením říci.

Dlouhodobé technologické projekty ve Vesmíru vysoce finančně náročné a nelze říci, do jaké míry se lidstvu v současné době vyplatí a jsou pro nás nutné

Nikoliv tedy, že bychom technologicky nepokročili, avšak toto srovnání je velmi důležité : I v současném stavu technologického rozvoje jsou pro lidstvo dlouhodobé technologické projekty ve Vesmíru vysoce finančně náročné a je třeba si říci, že je nutné si položit otázku, zda jsou tyto projekty, i přes svůj značný význam pro pohodlí lidské bytosti, skutečně nutné. Mezigalaktický let samozřejmě může v rámci současného chápání času trvat celé generace a nezáleží tedy příliš na rychlosti vyslaného tělesa, lidmi vyslané mezigalaktické kosmické lodi.

 Kontakt s mimozemskými civilizacemi, kontakty s UFO, by vyjma dalších pozitiv na životy každého jednoho člověka, přinesl i značný technologický a duchovní pokrok 

Je velmi pravděpodobné, že se nám podaří objevit svět, ve kterém budou lidé schopni založit nový život velmi podobnému tomu našemu na mateřské planetě Zemi. Je rovněž pravděpodobné, pokud se tak již dávno nestalo, že se lidstvo dostane do úzkého kontaktu se sousední extrémně vyspělou mimozemskou civilizací, civilizací UFO,  s níž se dohodneme o optimálních metodách kosmického cestování i o tom, kam máme vůbec svou kosmickou pouť vůbec nasměrovat – výměna vědeckých, duchovních a technických informací s našimi mimozemskými sousedy, UFO,  by tak s velkou pravděpodobností řešení lidských obtíží s tímto spojených značnou mírou usnadnila. Dostáváme se tím k populární otázce, zda ve Vesmíru existují jiné, mimozemské civilizace, UFO, či zda je lidstvo jedinou kosmickou nečistotou v rozsáhlém inteligentním Vesmíru - skutečně začínáme směřovat k tomu, že sám Vesmír není pouze neživou rozpínající se hmotou, ale že sám Vesmír je inteligentní.

 Vyskytuje se tedy život ve Vesmíru a UFO - mimozemské civilizace v blízkosti planety Země ?

Většina odborníků si myslí, že život ve Vesmíru se vyskytuje zákonitě všude tam, kde se pro to vytvořily podmínky. Planet podobných Zemi a hvězd podobných Slunci je v samotné mléčné dráze nepochybně více než dost. Nevíme však dosud nic o tom, v jakém rozsahu počátečních podmínek se život může vyvinout, co je pro rozvoj života bezpodmínečně nutné a co je jen podružná nahodilost, jíž se živý organismus dokáže přizpůsobit. Nemáme dokonce ani uspokojivou definici života, která by zahrnula i ty jeho formy, které se velmi liší od těch pozemských.

Vzkaz mimozemským civilizacím, UFO, byl odeslán nejen na pozlacených destičkách sond putujících do Vesmíru, ale i radarem, zejména v Arecibu v roce 1974

Snad právě proto, že jsou všechny dosavadní úvahy o cizích mimozemských civilizacích promíchány podmiňovacími způsoby, nejistými postuláty a přibližnými analogiemi. První aktivní pokusy hledání signálů či projevů mimozemských civilizací proběhly v projektu OZMA roku 1960 a opakování téhož pokusu s dokonalejšími přijímači v roce 1973, symbolický dopis mimozemským civilizacím na pozlacené destičce připevněné k sondě Pioneer 10 a vysílání radiového vzkazu k hvězdokupě M13 radarem v Arecibu v roce 1974.

Na tomto místě je potřeba připomenout, že po odvysílání tohoto signálu se začaly objevovat v podstatně větší míře obrazce kruhů v obilí a dokonce se dva z útvarů zdály, jako by se jednalo o odpověď právě na tento vzkaz.

Budeme-li usuzovat na základě dosavadních astronomických znalostí, můžeme s jistou mírou spolehlivosti předpokládat, že kosmické inženýrství má svou horní hranici lidských možností, neboť zatím nikde ve Vesmíru nepozorujeme jasné příznaky konstrukční aktivity jiných civilizací - civilizací, které se na Zemi projevují jako UFO. Lze sice namítnout, že třeba některé astronomické úkazy považujeme mylně za anorganické jevy, což je však vysoce nepravděpodobné. Analogicky se dá odhadnout, že u budoucí kosmická aktivita pozemské civilizace má své meze dané rozměry Sluneční soustavy.