Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Čas přesný - Základní jednotky času
Základní jednotkou času je ( jedna ) sekunda, což je doba trvání  9 192 631 770 period záření, které přísluší přechodu mezi dvěma hladinami základního stavu atomu Cesia C133. Jednu sekundu značíme malým písmenem "s".
 
 

Oficiální definice základní jednotky času

„La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant a la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium C133".

 

Násobky a vedlejší jednotky sekundy, základní jednotky času:
 
1 ns (nanosekunda) = 0,000 000 001 s
1 µs (mikrosekunda) = 0,000 001 s
1 ms (milisekunda) = 0,001 s
1 ks (kilosekunda) = 1000 s
1 minuta = 60 s
1 hodina = 3600 s
1 den = 86 400 s 
 

>